2. izmjene Natječaja za provedbu podmjere 9.1. “Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru”, provedba tipa operacije 9.1.1. “Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu podmjere 9.1. »Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru«, provedba tipa operacije 9.1.1. “Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija (u daljnjem tekstu: Natječaj) dana 24. siječnja 2017. godine na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.appprr.hr), Ministarstva (www.mps.hr) i Programa (www.ruralnirazvoj.hr).

1. U Prilogu III Natječaja Zahtjev za potporu, red 9. Obavezna dokumentacija, iza točke 3. dodaje se nova točka 4. koji glasi:

"4. Računi za izračun prosječne godišnje vrijednosti utržene proizvodnje članova proizvođačke organizacije tri godine prije ulaska u proizvođačku organizaciju sukladno poslovnom planu."

Pojašnjenje: Računi koji su poslani u Ministarstvo poljoprivrede na temelju kojih će se izračunati prosječna godišnja vrijednost utržene proizvodnje članova proizvođačke organizacije biti će dostavljeni Agenciji za plaćanja od strane Ministarstva poljoprivrede.

U ostalim dijelovima Natječaj ostaje neizmijenjen. Objavu 2. izmjene Natječaja možete pogledati ovdje. 

© 2018 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Site Map