41. konferencija direktora Agencija za plaćanja EU-a na Malti

Gđa Matilda Copić, ravnateljica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u pratnji direktorice Sektora za planiranje i koordinaciju APPRRR-a gđe Marijane Nakić sudjeluje je na 41. konferenciji direktora Agencija za plaćanja Europske unije, koja se pod malteškim predsjedanjem, a u organizaciji malteške Agencije za plaćanja održava u San Lawrenzu na otoku Gozo od 17. do 19. svibnja 2017.

Glavne teme konferencije i radionica su provedba reforme Zajedničke poljoprivredne politike u programskom razdoblju 2014. – 2020. smanjenje učestalosti kontrola, nove tehnike i procesi u sprečavanju pogrešaka, te provedba dobrovoljno proizvodno vezanih potpora. Za drugu polovicu 2017. godine najavljena je 42. ovakva konferencija koja će se održati u Estoniji.  

© 2018 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Site Map