CARDS

CARDS 2002 “Izgradnja operativnih kapaciteta unutar MPŠVG-a” – Komponenta 2 - Izgradnja kapaciteta RTSP-a
Vrijednost projekta: EUR 1.000.000,00
Glavni rezultat: Unaprjeđenje znanja Ravnateljstva za tržišnu i strukturnu potporu u poljoprivredi o EU standardima i procedurama i izvršenju izravnih plaćanja u sklopu Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP)

CARDS 2003 “Izgradnja kapaciteta SAPARD Agencije u okviru Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva” Vrijednost projekta: EUR 196.750,00 Glavni rezultat: Uspostavljena potpuno operativna SAPARD Agencija  

CARDS 2004 ACBF “Pomoć u  PHARE programiranju u sektoru poljoprivrede” (FWC)
Vrijednost projekta: EUR 98.500,00 Glavni rezultat: Pružena potpora RTSP-u u pripremi SAPARD programu

© 2018 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Site Map