Demanti na članak u Telegramu pod nazivom “Dokazana hrvatska eko prevara: izvozimo obično povrće i voće kao i ekološko, EU nas želi kazniti s 40 milijuna kuna“

Na portalu www.telegram.hr dana 07.srpnja 2017.  pod linkom (http://www.telegram.hr/politika-kriminal/dokazana-hrvatska-eko-prevara-izvozimo-obicno-povrce-i-voce-kao-ekolosko-eu-nas-zeli-kazniti-s-40-milijuna-kuna/ ) s naslovom  „Dokazana hrvatska eko prevara: izvozimo obično povrće i voće kao i ekološko, EU nas želi kazniti s 40 milijuna kuna“ autora Drage Hedla iznesene su netočne informacije kojima se narušava ugled Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju kao i ugled čelnice tijela te stoga APPRRR ovim putem daje sljedeći demanti:  

1)
Netočno je da je EU Agenciji uskratila novac.   Točno je da je Europska komisija provela reviziju u ožujku u Hrvatskoj radi provjere ispravnosti korištenja IAKS mjera 10, 11 i 13 Programa ruralnog razvoja RH - za zahtjeve za potporu iz 2015. godine. Nakon revizije, EK je dostavila Agenciji za plaćanje primjedbe i te tražila dodatne informacije (lijepo piše u tom papiru kojeg autor članka posjeduje) do listopada 2017. Nikakav novac Agenciji nije uskraćen (jer je postupak u tijeku) niti to očekujemo jer je temeljem primjedbi EK Agencija odmah provela kontrole, poduzela korektivne mjere i naredila povrat isplaćenih sredstava onim korisnicima koji nisu poštovali pravila. 
 
2) Netočno je da „na stranicama Agencije o tome nema ni slova“.   O provedenim kontrolama i korektivnim mjerama Agencija za plaćanja je izvijestila javnost:
http://www.apprrr.hr/zavrsene-kontrole-trajnih-nasada-oraha-u-ekoloskom-uzgoju-2376.aspx
http://www.apprrr.hr/zavrsene-kontrole-pasnjaka-bez-stoke-2309.aspx 
 
3) Netočno je da autor članka nije dobio odgovor.  Odgovoreno mu je dan nakon postavljanog upita. Upit je podstavljen 27. lipnja 2017. u 13:51, a odgovor je dostavljen 28. lipnja u 16:29.

4)
Netočno je da se Matilda Copić našla u sukobu interesa.
Matilda Copić se nije našla u sukobu interesa što je vidljivo i iz mišljenja Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa. 

Slijedom svega navedenoga, a u skladu s čl. 40 st. 1 Zakona o medijima (NN 81/13), u svezi s čl. 41 st. 1, st. 4 i čl. 42 Zakona o medijima od portala Telegram zatražili smo da se na isti način i na istom mjestu objavi ovaj ispravak netočnih i neistinitih informacija. Sken demantija nalazi se ovdje.

© 2018 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Site Map