Doručak s hrvatskih farmi Doručak s hrvatskih farmi
Izravna potpora u 2017. Izravna potpora u 2017.
Da i tebi procvjeta! news
Izravna plaćanja 2016. Izravna plaćanja 2016.

Državna potpora za početak rada proizvođačkih organizacija

Pravilnik o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija ("Narodne novine", br. 81/2015, 97/2015, 100/2015, 101/2015, 124/2015).

© 2017 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Site Map