HERCULE III

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) je od 2016. godine partner u programu HERKULE III na projektu „Edukacija o suzbijanju prijevara“.
Tijekom trajanja projekta stručnjaci APPRRR-a zajedno s kolegama iz pet Agencija za plaćanja zemalja članica EU (Italija, Malta, Poljska, Slovenija i Rumunjska) sudjelovali su na europskom projektu „Edukacija o suzbijanju prijevara“ koji je prihvaćen od strane Europskog ureda za suzbijanje prijevara (OLAF), a financiran se u sklopu Hercule III programa.  

Nastavak Herkul III programa
Hrvatski stučnjači iz Agenije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju nastavljaju sudjelovanje na Herkul III programu i u 2017. godini. Nakon što je OLAF na nedavnom natječaju odobrio financiranje projekta “SafeNet: Jačanje europske mreže za suzbijanje nepravilnosti i prijevara” talijanskoj agenciji AVEPA ista u nastavak projekta uključuje predstavnike iz čak 10 država članica, a to su uz Hrvatsku: Austrija, Slovenija, Malta, Poljska, Rumunjska, Češka, Estonija, Latvija i Finska. Ciljevi i aktivnosti predviđene projektom su : djeljenje rezultata ankete koju je provela AVEPA sa svim europskim agencijama za plaćanja, organizacija 3-6 fokusnih grupa koje će sukladno analizi kritičnosti iz provedene ankete definirati zajedničke smjernice i najbolje prakse, stvaranje mreže prilika kroz studijska putovanja, razmjenu službenika, edukacije, treninge i drugo.  

© 2018 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Site Map