IPA – KOMPONENTA 1

IPA komponenta I: Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija

Pomoć u tranziciji i jačanje institucija – IPA komponenta I usmjerena je na financiranje aktivnosti i projekata koji se odnose na izgradnju i jačanje institucija s ciljem njihovog usklađivanja s europskom pravnom stečevinom i kao pomoć u ispunjavanju kriterija (politički kriteriji, ekonomski kriteriji, sposobnost preuzimanja obveza iz članstva) za pristupanje Europskoj uniji.
 
Putem ove komponente financiraju se projekti iz područja poljoprivrede, pravosuđa, unutarnjih poslova, zaštite ljudskih prava i antidiskriminacije, projekti jačanja nevladinog sektora, zaštite kulturnih i prirodnih bogatstava, poreza, prometne politike, zdravstva i zaštite okoliša.
 
IPA komponenta I predstavlja svojevrstan nastavak aktivnosti iz programa Phare, uz iznimku komponente ekonomske i socijalne kohezije.
 
Korisnici IPA komponente I su tijela državne uprave, ustanove i trgovačka društva u vlasništvu države te neprofitne organizacije.

© 2018 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Site Map