IPA 2007

IPA 2007
Naziv projekta:
IPA 2007 Uspostava učinkovitog i financijski pouzdanog sustava upravljanja i kontrole korištenja poljoprivrednih fondova u skladu sa zahtjevima EU-a i međunarodnim revizorskim standardima

IPA 2007 Twinning Projekt: “Jačanje kapaciteta hrvatske Agencije za plaćanja”  (Twinning broj: HR 07 IB AG 01)
Cilj ovog projekta vrijednog €2.000.000,00  bilo je osnažiti pripreme hrvatske javne uprave i institucija u svrhu osiguranja provedbe Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) kada Republika Hrvatska postane zemlja članica EU.
Trajanje projekta: 19.01.2010. – 18.04.2012.
Ugovaratelj: Austrijsko Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva, okoliša i vodnog gospodarstva i Agramarkt Austrija (AMA) u suradnji s francuskim Ministarstvom poljoprivrede i ribarstva i Poljoprivrednom agencijom za plaćanja Republike Slovačke

Očekivani rezultati projekta bili su: uspostava Integriranog administrativnog kontrolnog sustava (IAKS-a), prilagodba postojećih procedura i razvoj softvera vezanog za EU ruralni razvoj uključujući ribarstvo, uspostava sustava za izvještavanje i X-tablica, te prilagodba procedura za plaćanje i računovodstvo; priprema i izvođenje radionica o procjeni rizika u IT-u i priprema dokumenata koji su rezultat IT radionica o procjeni rizika, integracija svih potrebnih procesa za izvršenje plaćanja i pripremu akreditacije.

Projekt je bio od velike važnosti za Hrvatsku u okviru procesa pristupanja EU i izravno utječe na zatvaranje dva mjerila Poglavlja 11: Poljoprivreda i ruralni razvoj koja uključuje uspostavu potpuno operativne Agencije za plaćanja i IACS. Ovaj projekt vrijedan 2 milijuna € financira Europska komisija, a provedba projektnih aktivnosti završena je 18. travnja 2012.

IPA 2007 Usluge: „Potpora uspostavi potpuno operativne Agencije za plaćanja u skladu sa standardima EU“ (Referenca: EuropeAid/127310/D/SER/HR)
Svrha ovog ugovora o pružanju tehničke pomoći bila je pružanje potpune softverske potpore za cijeli proces obrade aplikacija i kontrole korištenja poljoprivrednih fondova u skladu s uvjetima EU i međunarodnim revizijskim standardima, kao i pripremanje i organiziranje informacijske kampanje u svezi implementacije ZPP. Na taj način poboljšale su se pripreme hrvatske javne administracije i institucija za implementaciju Zajedničke poljoprivredne politike nakon pristupanja Hrvatske Europskoj Uniji.
Trajanje projekta: 13.04.2010. – 12.04.2012.
Ugovaratelj: konzorcij KING ICT d.o.o., EKOTOXA s.r.o. i SINERGISE d.o.o.

Očekivani rezultati projekta bili su razvoj softvera za uspostavu IAKS-a; nadogradnja softvera vezano uz EU ruralni razvitak i strukturne mjere uključujući ribarstvo, priprema programa za reviziju i Upitnika u sustavu unutarnjih kontrola (ICQ); revizija sukladnosti na uspostavljenom IT sustavu; praktično izvršenje pilot IT revizije na uspostavljenom sustavu te priprema i realizacija informativne kampanje vezano uz ZPP. Ovaj projekt vrijedan 2.5 milijuna € financira Europska komisija, a provedba projektnih aktivnosti završena je 12. travnja 2012. godine.

IPA 2007 Nabava roba: „Nabava opreme za hrvatsku agenciju za plaćanja/Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja“

Cilj projekta bila je nabava IT opreme (osobna i prijenosna računala) za sve djelatnike Agencije za plaćanja kako bi se omogućio normalan svakodnevni rad. Osim toga, oprema za kontrolore  Agencije za plaćanja (digitalni fotoaparati, GPS oprema, laserski daljinomjeri, automobili) omogućila im je potpunu mobilnost i učinkovitost u radu jer su osigurani osnovni uvjeti kompjuterske obrade podataka na terenu, kao i provjera podataka iz grafičke mape prikaza parcela. Projekt je vrijedan 1.5 milijun €. Provedba projektnih aktivnosti je završena. 

© 2018 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Site Map