IPA 2009

IPA 2009
Naziv projekta:
IPA 2009 „Jačanje kapaciteta unutarnje revizije za provedbu revizije Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP)“

IPA 2009 FPP RAC Twinning Light projekt  „Jačanje kapaciteta unutarnje revizije za provedbu revizije Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP)“ (Twinning broj: HR/2009/IB/AG/01TL)
Cilj ovog twinning light projekta, vrijednog više od 178.711,00 Eura, bila je priprema Republike Hrvatske za provedbu Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) po pristupanju Europskoj uniji. Projektom dodatno osnažili su se kapaciteti zaposlenika Sektora za unutarnju reviziju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) za provođenje zadataka revizije mjera Zajedničke poljoprivredne politike.
Trajanje projekta: 21.5.2013. – 20.11.2013.
Ugovaratelj: Projekt provodi mađarska Agencija za plaćanja čiji je puni naziv Agencija za poljoprivredni i ruralni razvoj (MVH).
Provedba ovog twinning projekta pridonijela je nastavku usvajanja potrebnih zakonodavnih mjera u Republici Hrvatskoj i pomoći u uspostavi odgovarajuće strukture revizije vezane za zahtjeve Europske unije.

© 2018 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Site Map