IPA 2011

Naziv projekta:
IPA 2011 „Jačanje kapaciteta APPRRR-a za dostizanje izazova proizašlih iz reforme ZPP-a  (Zajedničke poljoprivredne politike) i ZRP-a (Zajedničke ribarske politike) i razdoblja nakon 2013. godine“

IPA 2011 Twinning projekt - Priprema hrvatske Agencije za plaćanja za provedbu ZPP i ZRP-a za razdoblje nakon 2013. godine (Twinning broj: HR/11/IB/AG/01)
Cilj ovog Twinning projekta vrijednog 1.700.000 € je dovršetak priprema hrvatske javne administracije i institucija kako bi se osigurala provedba reformi Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) i Zajedničke ribarske politike (ZRP) u Hrvatskoj u razdoblju poslije 2013 i kako bi se dosegli ciljevi EU kroz dva stupa, sigurnosti hrane, tržišnoj stabilnosti i konkurentnijoj okolini.
Trajanje projekta: 29.1.2014. – 28.1.2016.
Ugovaratelj: Projekt provodi talijansko Ministarstvo poljoprivrede, hrane i šumarske politike, Agencija za plaćanja u poljoprivredi i nac. tijelo za koordinaciju akreditiranih Agencija za plaćanja Italije (AGEA) u suradnji s poljskom Agencijom za restrukturiranje i modernizaciju poljoprivrede (ARMA).
Specifični ciljevi projekta su ojačati stručni potencijal APPRRR-a u području provedbe mjera ZPP-a i ZRP-a stjecanjem praktičnih znanja i savjeta. Iskustva i znanja stečena tijekom ovog twinning projekta biti će uključena u interne procedure APPRRR-a i pripremu i provedbu nove ZPP i ZRP informativne kampanje.
Ovaj Twinning projekt će pridonijeti daljnjem jačanju kapaciteta Agencije za plaćanja za pripremu i provedbu mjera ZPP-a i ZRP-a. Iskustvo i znanje, dobiveno iz projekta, kao i pripremljene procedure, priručnici, funkcionalni zahtjevi, biti će korišteni za provedbu mjera ZPP-a i ZRP-a i razvoju softvera za mjere nakon 2013-e.
IPA 2011 Usluge: „Jačanje kapaciteta hrvatske Agencije za plaćanja u pripremi za nove ZPP i ZRP reforme“
Svrha ovog projekta vrijednog 1.600.000 € je jačanje unutarnjih kapaciteta Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) i dosezanje spremnosti za olakšanu tranziciju i neprekinuto poslovanje u provedbi shema potpore u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u skladu s EU pravilima i propisima u razdoblju nakon 2013. godine kako bi se osigurala kontrola mjera, povećanje utjecaja i učinkovitosti s potrebnim prilagodbama novih alata ZPP-a i ZRP-a.
Trajanje projekta: 26.5. 2014. – 25.5. 2016.
Ugovaratelj: Konzorcij CSI Piemonte, KING ICT d.o.o. i Ekotoxa s.r.o.

Projekt je od velikog značaja za Republiku Hrvatsku u okviru procesa nakon pristupanja EU-u jer izravno utječe na usklađivanje s postojećim twinning projektom Pripreme hrvatske Agencije za plaćanja za provedbu ZPP i ZRP-a za razdoblje nakon 2013. godine. Drugi očekivani rezultati su priprema IAKS softvera za administraciju mjera (izravne mjere podrške i IAKS mjere ruralnog razvoja) kako bi se nadogradio i uskladio sa zahtjevima nove ZPP reforme, priprema softvera za administraciju EAFRD i EMFF mjera kako bi se nadogradio i uskladio sa zahtjevima nove ZPP i ZRP reforme te pripremljena i provedena informativna kampanja o ZPP-u i ZRP-u.
 
IPA 2011 Nabava roba: „Nabava opreme za hrvatsku agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju“
Cilj ovog  projekta je opremanje regionalnih ureda APPRRR-a s računalima (osobna računala i printeri) i namještajem (uredski namještaj poput stolica, stolova, ormarića kao i metalnih arhivskih ormara).  

© 2018 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Site Map