IPA 2012

Naziv projekta:
IPA 2012 Twinning projekt „Jačanje integriteta javnog sektora“

Na inicijativu Ministarstva uprave, Državnog instituta za javnu upravu Republike Finske (HAUS) i Visoke škole za javnu uprave Republike Francuske provodi se IPA 2012 Twinning projekt „Jačanje integriteta javnog sektora“. Projekt se provodi kroz suradnju Ministarstva uprave i stručnjaka iz Finske i Francuske, sa svrhom potpore uspostavi učinkovite etičke infrastrukture javne uprave. U ovom projektu  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izabrana je za pilot tijelo kao jedna od tri pravne osobe s javnim ovlastima, uz tri tijela države uprave i četiri jedinice lokalne ili regionalne samouprave.

Provedba projekta podignut će razinu svijesti o potrebi pridržavanja etičnog ponašanja u obavljanju poslova javne uprave što će u konačnosti doprinijeti većem zadovoljstvu građana radom javne uprave. Projekt uključuje i provedbu promidžbenih aktivnosti kojima se želi podići svijest građana i zaposlenika javne uprave o potrebi poštivanja načela etičnog ponašanja, posebno zbog sprječavanja sukoba interesa, korupcije te ostalih vrsta neetičnog postupanja u obavljanju poslova javne uprave.
Radi jačanja kapaciteta upravljanja te stvaranja etičke infrastrukture kroz projekt će se utvrditi metodologija za izradu strategija i planova integriteta za službenike, analiza radnih mjesta osjetljivih na korupciju, te osnaživanje etičkih povjerenika.

Projekt je započeo u veljači 2017. i trajat će 15 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta je 700.000 eura.

© 2018 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Site Map