IPA/IPARD

IPARD je pretpristupni program Europske unije za razdoblje 2007. – 2013. Sastavni je dio IPA-e (Instrument pretpristupne pomoći, eng. Instrument for Preaccession Assistance) odnosno njegova V. komponenta Ruralni razvoj. Glavni cilj IPARD programa je unapređenje poljoprivrednog sektora uz pomoć konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju provela je 21 IPARD natječaj za 6 akreditiranih mjera:  

M101:Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice (mljekarstvo, govedarstvo, svinjogostvo, peradrstvo, voće i povrće, jaja, žitarice i uljarice)           
M103:Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda Zajednice (mlijeko i mljekarstvo, meso, ribarstavo, vinarstvo, maslinovo ulje, prerada voća i povrća)
M301:Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture (kanalizacija i pročišćavanje otpadnih voda, lokalne nerazvrstane ceste, protupožarne ceste, toplane na biomasu)
M302:Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti (ruralni turizam, tradicijski obrti, izravna prodaja, slatkovodno ribarstvo, usluge, prerađivački pogoni na farmi, obnovljivi izvori energije)         
M202:Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja (financiranje odobrenih LAG-ova)
M501:Tehnička pomoć (priprema, praćenje, procjena i informiranje o IPARD programu).    

Popis ugovorenih i isplaćenih IPARD korisnika te ostale informacije nalaze se u podizbornicima.  

© 2018 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Site Map