Isplata poticaja za 2011. godinu

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju započela 26. ožujka 2012. godine, isplatu 50 % poticaja iz 2011. godine.
 
Isplata potpora krenula je 3 mjeseca prije zakonom predviđenog roka zbog početka proljetne sjetve, koja je u tijeku.
 
Ukupno će biti isplaćeno kako slijedi:

VRSTA POTPORE
ZA 2011. GODINU
    Odobreni iznos/ha     Odobreni iznos 50%(kn)

Osnovno plaćanje
po poljoprivrednoj
površini:

Livade i pašnjaci                      380,00                    11.180.000,00
Ostale vrste korištenja         2.055,00                  755.700.000,00
zemljišta
Proizvodno vezana
plaćanja
u biljnoj proizvodnji:

Šećerna repa                        1.395,00                   15.000.000,00
Duhan                                          5,58                   32.064.161,29
Maslinovo ulje                            10,00                     1.190.582,90
Proizvodno vezana plaćanja
u stočarstvu:

Krave dojilje                          1.320,00                   43.000.000,00
Ovce i koze                               144,00                   26.000.000,00
Rasplodne krmače                    530,00                   15.500.000,00
Mliječne krave                           836,00                   16.271.000,00
Mjere ruralnog razvoja:
Ekološka poljoprivredna                                         23.616.768,28
proizvodnja:
Povrće i višegodišnji nasadi      3.531,00                  
Oranice                                    2.202,00
Livade i pašnjaci                       1.115,00
Integrirana poljoprivredna  proizvodnja                 10.806.651,24
Povrće                                        926,00
Oranice i višegodišnji nasadi        742,00
Teži uvjeti gospodarenja:                                       34.780.949,67
Brdsko-planinska područja i otoci  800,00
Ostala područja                            120,00
UKUPNO                                                               988.783.367,73

Prema najavama, preostali dio potpora bit će isplaćen do kraja lipnja.
 
U prva dva mjeseca ove godine (siječanj i veljača), ukupno je isplaćen iznos za potpore od 204 milijuna kuna, od čega, najveći dio dugova za mlijeko – preko 90 milijuna kuna.
 
Zajedno s isplatama u ovom mjesecu, u prvom kvartalu bit će isplaćen iznos za potpore od ukupno 1.114.000.000,00 kn.

© 2018 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Site Map