Doručak s hrvatskih farmi Doručak s hrvatskih farmi
Izravna potpora u 2017. Izravna potpora u 2017.
Da i tebi procvjeta! news
Izravna plaćanja 2016. Izravna plaćanja 2016.

Javne intervencije

Javne intervencije su mjera uređenja unutarnjeg  tržišta Europske Unije koja se provodi na način da nadležna državna tijela država članica otkupljuju proizvode i skladište ih do prodaje.

ZATVARA SE INTERVENTNI OTKUP OBRANOG MLIJEKA U PRAHU PO FIKSNOJ CIJENI TE SE OTVARA NATJEČAJNI POSTUPAK ZA OTKUP                         
Ukupna količina obranog mlijeka u prahu ponuđenog za interventni otkup po fiksnoj cijeni  dosegnula je maksimum od  218 000 tona  stoga se interventni otkup obranog mlijeka u prahu po fiksnoj cijeni zatvara. Ponude  zaprimljene  24.05.2016. se prihvaćaju uz primjenu koeficijenta 10,4707%.  Sve ponude zaprimljene po fiksnoj cijeni 25.05.2016. i kasnije se odbijaju, te se otvara interventni otkup obranog mlijeka u prahu po natječajnom postupku do 30.09.2016. Rok za podnošenje prijava na prvi natječaj je 07.6.2016. u 12h po Briselskom vremenu. Rok za podnošenje ponuda za slijedeće natječaje je prvi i treći utorak u mjesecu (do 30.9.2016.) do 12h po Briselskom vremenu.

EU regulativa:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32016R1238

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1240 оd 18. svibnja 2016. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na javnu intervenciju i potpore za privatno skladištenje

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1465559771193&uri=CELEX:32016R0826

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1465559730453&uri=CELEX:32016R0606
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1465559647825&uri=CELEX:32016R0591

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1460111166078&uri=CELEX:32015R1549

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1460106627486&uri=CELEX:32016R0482

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R1308-20140101&qid=1410789663614&from=EN

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1410788672565&uri=CELEX:02009R1272-20140701

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1370&qid=1410790760796&from=EN

Vezani dokumenti

© 2017 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Site Map