Javne intervencije

Javne intervencije su mjera uređenja unutarnjeg  tržišta Europske Unije koja se provodi na način da nadležna državna tijela država članica otkupljuju proizvode i skladište ih do prodaje.

ZATVARA SE INTERVENTNI OTKUP OBRANOG MLIJEKA U PRAHU PO FIKSNOJ CIJENI TE SE OTVARA NATJEČAJNI POSTUPAK ZA OTKUP                         
Ukupna količina obranog mlijeka u prahu ponuđenog za interventni otkup po fiksnoj cijeni  dosegnula je maksimum od  218 000 tona  stoga se interventni otkup obranog mlijeka u prahu po fiksnoj cijeni zatvara. Ponude  zaprimljene  24.05.2016. se prihvaćaju uz primjenu koeficijenta 10,4707%.  Sve ponude zaprimljene po fiksnoj cijeni 25.05.2016. i kasnije se odbijaju, te se otvara interventni otkup obranog mlijeka u prahu po natječajnom postupku do 30.09.2016. Rok za podnošenje prijava na prvi natječaj je 07.6.2016. u 12h po Briselskom vremenu. Rok za podnošenje ponuda za slijedeće natječaje je prvi i treći utorak u mjesecu (do 30.9.2016.) do 12h po Briselskom vremenu.

EU regulativa:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32016R1238

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1240 оd 18. svibnja 2016. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na javnu intervenciju i potpore za privatno skladištenje

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1465559771193&uri=CELEX:32016R0826

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1465559730453&uri=CELEX:32016R0606
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1465559647825&uri=CELEX:32016R0591

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1460111166078&uri=CELEX:32015R1549

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1460106627486&uri=CELEX:32016R0482

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R1308-20140101&qid=1410789663614&from=EN

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1410788672565&uri=CELEX:02009R1272-20140701

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1370&qid=1410790760796&from=EN

Vezani dokumenti

© 2018 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Site Map