Kontrola i suzbijanje varooze

4.1. KONTROLA I SUZBIJANJE VAROOZE PČELA

4.1.1. Predmet mjere

Predmet mjere je davanje potpore za nabavu odobrenih veterinarsko - medicinskih proizvoda (u daljnjem tekstu: VMP), kao i kiselina koje se koriste za tretiranje protiv varooze (mliječne, mravlje, octene i oksalne kiseline) i konzumnog šećera.

Cilj mjere je ispravno, pravovremeno i učinkovito kontrolirati i suzbijati nametnika Varroa destructor u pčelinjim zajednicama s posebnim naglaskom na smanjenje opasnosti od pojave rezistencije te osiguranje proizvodnje pčelinjih proizvoda bez rezidua sredstava koja se koriste za tretiranje varooze.

Varooza uzrokuje značajne ekonomske štete, a smatra se da su varoozom invadirani svi pčelinjaci u Republici Hrvatskoj. U posljednjih nekoliko godina pojavnost i štetni učinci varooze su izraženiji zbog razvijene otpornosti na višekratno rabljene, a često i na pogrešan način primijenjene VMP-e, te negativnih učinaka drugih čimbenika iz okoliša i loše pčelarske prakse.

Stoga se naglašava važnost sustavnog pristupa suzbijanja varooze na razini cijele Republike Hrvatske među svim pčelarima, odnosno na svim pčelinjim zajednicama. Također, kako bi pčelari imali što veću mogućnost izbora sredstva koje će koristiti imajući u vidu sprječavanje pojave rezistentnosti, potrebno je uz VMP omogućiti i nabavu ostalih sredstava koja ne spadaju u red VMP-a, čija upotreba je uvriježena već dugi niz godina u pčelarskoj praksi te su s obzirom na svoj sastav prihvatljiva i u ekološkoj proizvodnji što ih čini dodatno interesantnima za pčelare.

U okviru mjere predviđeno je da se svakom pčelaru upisanom u Evidenciju, za svaku pčelinju zajednicu da potpora nabavi VMP-a koji će biti primijenjeni u skladu s odredbama Programa kontrole i suzbijanja varooze. Samo uz nabavljeni VMP ostvaruje se i pravo na potporu za nabavu kiselina koje se koriste za tretiranje protiv varooze i/ili za nabavu konzumnog šećera.

Kako bi se poboljšala efikasnost primjene kiselina koje se koriste za tretiranje protiv varooze stručne preporuke ukazuju na potrebu istovremenog davanja konzumnog šećera odgovarajućom primjenom ovisno o kojem se sredstvu radi. Izuzev spomenute primjene konzumnog šećera, s obzirom da tretiranje VMP-om ili kiselinama koje se koriste za tretiranje protiv varooze može izazvati depresiju razvoja legla stručne preporuke upućuju da je u slučajevima kada u prirodi nema dovoljno nektara, da je pčele nužno stimulativno prihranjivati šećernom otopinom kako bi se sačuvala snaga pčelinjih zajednica.

4.1.2. Korisnici mjere Korisnici mjere su:

- HPS kada zastupa konvencionalne i ekološke pčelare upisane u Evidenciju pčelara u nabavi VMP-a te
- konvencionalni i ekološki pčelari upisani u Evidenciju pčelara kada pojedinačno nabavljaju VMP.
Pod pojmom „ekološki pčelar“ podrazumijeva se svaka fizička i pravna osoba upisana u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji, koja je proizvodnju podvrgnula stručnoj kontroli i koja posjeduje potvrdnicu (certrifikat) za tekuću godinu izdanu od strane ovlaštenog Kontrolnog tijela za ekološku proizvodnju u Republici Hrvatskoj.

4.1.3. Pravni okvir za provedbu mjere kontrole i suzbijanja varooze pčela Zakon o veterinarstvu („Narodne novine“, broj 41/07, 84/08 i 55/11) Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju za tekuću godinu.

© 2018 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Site Map