Kontrola kvalitete meda

4.2. KONTROLA KVALITETE MEDA

4.2.1 Predmet mjere

Predmet mjere je sufinanciranje ispitivanja kvalitete meda pri njegovu stavljanju na tržište kojom bi se potvrdila ispravnost proizvoda propisanim parametrima kvalitete te sukladnost označavanja proizvoda.

Ovom će se mjerom provoditi utvrđivanje kvalitete i botaničkog podrijetla meda pri čemu će biti sufinancirano djelomično određivanje njegova sastava prema sljedećim kriterijima: udio vode, električna provodnost, količina hidroksimetilfurfurala (HMF), aktivnost dijastaze melisopalinološka i senzorska analiza, a na temelju do tri uzorka po pčelaru.
Zbog biljne raznolikosti Republike Hrvatske i različitih klimatskih uvjeta velike su mogućnosti u proizvodnji uobičajenih i raritetnih vrsta meda te povećanju njegove ponude i konkurentnosti, kako na tržištu Republike Hrvatske, tako i na tržištu Europske unije. U odnosu na navedeni prirodni potencijal dosada je relativno mali broj ispitanih uzoraka meda na parametre kvalitete prije stavljanja na tržište.

4.2.2. Korisnici mjere
Korisnici mjere su konvencionalni i ekološki pčelari upisani u Evidenciju pčelara.

© 2018 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Site Map