Doručak s hrvatskih farmi Doručak s hrvatskih farmi
Izravna potpora u 2017. Izravna potpora u 2017.
Da i tebi procvjeta! news
Izravna plaćanja 2016. Izravna plaćanja 2016.

Međunarodna suradnja

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu  i ruralnom razvoju od 2008. godine potiče i razvija razne oblike međunarodne suradnje s nizom europskih Agencija za plaćanja i drugim relevantnim institucijama. Isto uključuje razmjenu stručnjaka, održavanje seminara, organizaciju studijskih posjeta, organizaciju sastanaka na stručnoj i visokoj razini, stručno usavršavanje, kao i razmjenu  informacija o konkretnim slučajevima iz prakse dviju ili više Agencija.

Vezani dokumenti

© 2017 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Site Map