Mjera 1.1. Trajna obustava ribolovnih aktivnosti

Osnovna odrednica Zajedničke ribarstvene politike (ZRP) je održivo iskorištavanje živih morskih resursa. Slijedom navedenog, cilj provedbe ove mjere je uskladiti i prilagoditi hrvatsku ribolovnu flotu radi postizanja održive ravnoteže između ribolovnog kapaciteta i raspoloživih resursa, i to kroz:
• Smanjenje prekomjernog ribolovnog kapaciteta u onim segmentima ribolova gdje stanje resursa u odnosu na stupanj eksploatacije iziskuje takav pristup;
• Upravljanje ribolovnim kapacitetom i naporom na način da se osigura postizanje ciljeva međunarodno usvojenih planova upravljanja (GFCM);
• Provođenje kratkoročnih i srednjoročnih planova (1-2 godine) upravljanja ribolovnim naporom koji će precizno ciljati one segmente ribolova u kojima je primijećena povećana eksploatacija;
• Poticanje suradnje u definiranju ciljeva kontrole ribolovnog napora i smanjenja kapaciteta.

Mjera trajne obustave ribolovnih aktivnosti se provodi temeljem Planova upravljanja za pojedine ribolovne alate te se provodi u onim segmentima ribolova u kojima je identificirana potreba smanjenja ribolovnih kapaciteta. U okviru ovog Operativnog programa, a sukladno Planovima upravljanja, Republika Hrvatska namjerava provoditi mjeru trajne obustave ribolovnih aktivnosti u segmentima koćarskog i plivaričarskog ribolova.

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.1. „Trajna obustava ribolovne aktivnosti“ (NN 151/14)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.1. Trajna obustava ribolovne aktivnosti (NN  5/15)

Natječaj za provedbu mjere 1.1. Trajna obustava ribolovne aktivnosti" (NN 154/14)

Vodič za korisnike potpora iz europskog fonda za ribarstvo_MJERA 1_1 Trajna obustava ribolovne aktivnosti

Izračun potpore za mjeru 1.1.

Vodič za upis u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu


Popis pogona/brodogradilišta/rezališta u sklopu provedbe mjere 1.1. Trajna obustava ribolovne aktivnosti


VAŽNA NAPOMENA!
Prilikom upisa u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu, a vezano uz prijavu na Mjeru 1.1. Trajna obustava ribolovne aktivnosti, kao korisnik se treba registrirati vlasnik plovila koje je predmet trajne obustave ribolova, a isto podrazumijeva vlasnika plovila kako je navedeno u Upisniku ribarskih plovila (za brodove)/Dozvoli za plovidbu brodice (za brodice), odnosno na Povlastici za gospodarski ribolov na moru  za ribarsko plovilo koje je predmet trajne obustave ribolova. U slučaju da podaci o vlasništvu u Upisniku ribarskih plovila/ Dozvoli za plovidbu brodice ne odgovaraju podacima koji se nalaze na povlastici molimo Vas da se javite nadležnim Područnim jedinicama Uprave ribarstva radi ažuriranja podataka, s obzirom da  ovi podaci moraju biti identični.

Promjena obrasca „Izračun potpore za mjeru 1.1.“ Obavještavamo korisnike mjere 1.1. „Trajna obustava ribolovne aktivnost“  o promijeni obrasca „Izračun potpore za mjeru 1.1.“.  Molimo sve korisnike čija su plovila starija od 50 godina prema odredbama važećeg Pravilnika i Natječaja, a koji podnose Zahtjev za potporu ili su isti već podnijeli za aktivnost prenamjene, da prilikom izračuna potpore koriste obrazac „Izračun potpore za mjeru 1.1.“ koji se nalazi ovdje.

Vezani dokumenti

© 2018 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Site Map