Doručak s hrvatskih farmi Doručak s hrvatskih farmi
Izravna potpora u 2017. Izravna potpora u 2017.
Da i tebi procvjeta! news
Izravna plaćanja 2016. Izravna plaćanja 2016.

Mjera 1.1. Trajna obustava ribolovnih aktivnosti

Osnovna odrednica Zajedničke ribarstvene politike (ZRP) je održivo iskorištavanje živih morskih resursa. Slijedom navedenog, cilj provedbe ove mjere je uskladiti i prilagoditi hrvatsku ribolovnu flotu radi postizanja održive ravnoteže između ribolovnog kapaciteta i raspoloživih resursa, i to kroz:
• Smanjenje prekomjernog ribolovnog kapaciteta u onim segmentima ribolova gdje stanje resursa u odnosu na stupanj eksploatacije iziskuje takav pristup;
• Upravljanje ribolovnim kapacitetom i naporom na način da se osigura postizanje ciljeva međunarodno usvojenih planova upravljanja (GFCM);
• Provođenje kratkoročnih i srednjoročnih planova (1-2 godine) upravljanja ribolovnim naporom koji će precizno ciljati one segmente ribolova u kojima je primijećena povećana eksploatacija;
• Poticanje suradnje u definiranju ciljeva kontrole ribolovnog napora i smanjenja kapaciteta.

Mjera trajne obustave ribolovnih aktivnosti se provodi temeljem Planova upravljanja za pojedine ribolovne alate te se provodi u onim segmentima ribolova u kojima je identificirana potreba smanjenja ribolovnih kapaciteta. U okviru ovog Operativnog programa, a sukladno Planovima upravljanja, Republika Hrvatska namjerava provoditi mjeru trajne obustave ribolovnih aktivnosti u segmentima koćarskog i plivaričarskog ribolova.

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.1. „Trajna obustava ribolovne aktivnosti“ (NN 151/14)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.1. Trajna obustava ribolovne aktivnosti (NN  5/15)

Natječaj za provedbu mjere 1.1. Trajna obustava ribolovne aktivnosti" (NN 154/14)

Vodič za korisnike potpora iz europskog fonda za ribarstvo_MJERA 1_1 Trajna obustava ribolovne aktivnosti

Izračun potpore za mjeru 1.1.

Vodič za upis u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu


Popis pogona/brodogradilišta/rezališta u sklopu provedbe mjere 1.1. Trajna obustava ribolovne aktivnosti


VAŽNA NAPOMENA!
Prilikom upisa u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu, a vezano uz prijavu na Mjeru 1.1. Trajna obustava ribolovne aktivnosti, kao korisnik se treba registrirati vlasnik plovila koje je predmet trajne obustave ribolova, a isto podrazumijeva vlasnika plovila kako je navedeno u Upisniku ribarskih plovila (za brodove)/Dozvoli za plovidbu brodice (za brodice), odnosno na Povlastici za gospodarski ribolov na moru  za ribarsko plovilo koje je predmet trajne obustave ribolova. U slučaju da podaci o vlasništvu u Upisniku ribarskih plovila/ Dozvoli za plovidbu brodice ne odgovaraju podacima koji se nalaze na povlastici molimo Vas da se javite nadležnim Područnim jedinicama Uprave ribarstva radi ažuriranja podataka, s obzirom da  ovi podaci moraju biti identični.

Promjena obrasca „Izračun potpore za mjeru 1.1.“ Obavještavamo korisnike mjere 1.1. „Trajna obustava ribolovne aktivnost“  o promijeni obrasca „Izračun potpore za mjeru 1.1.“.  Molimo sve korisnike čija su plovila starija od 50 godina prema odredbama važećeg Pravilnika i Natječaja, a koji podnose Zahtjev za potporu ili su isti već podnijeli za aktivnost prenamjene, da prilikom izračuna potpore koriste obrazac „Izračun potpore za mjeru 1.1.“ koji se nalazi ovdje.

Vezani dokumenti

© 2017 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Site Map