Mjera 1.2. Privremena obustava ribolovnih aktivnosti

U dodatku na trajnu obustavu ribolovnih aktivnosti (mjera 1.1.), postoji mogućnost potrebe sufinanciranja primjene mjere privremene obustave ribolovnih aktivnosti u okolnostima predviđenima člankom 21. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1198/2006. Smisao ove mjere je postizanje održivog korištenja morskih resursa uz pomoć financijske naknade ribarima tijekom perioda privremene obustave ribolovnih aktivnosti radi oporavka stokova, ili pak zbog prirodne katastrofe, očuvanja javnog zdravlja ili bilo kakve druge izvanredne okolnosti i razloga predviđenih Uredbe Vijeća (EZ) br. 1198/2006. Vrijeme provedbe ove mjere ovisi o prirodi sheme privremene obustave ribolovnih aktivnosti koja ni u kojem slučaju ne smije biti trajnog karaktera (op. trajno ponavljajućeg). Ukoliko se ukaže potreba za provedbom ove sheme, u obzir će se uzeti vremenska ograničenja predviđena člankom 24. stavkom 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1198/2006.
 Mjera 1.2 ima za cilj:
• Privremeno obustaviti ribolovnu aktivnost za stokove/područja u specifičnim okolnostima koje iziskuju provedbu ovakve mjere (u svrhu očuvanja resursa ili uslijed nepredviđenih okolnosti);
• Osigurati financijsku kompenzaciju ribarima i ovlaštenicima povlastice za gospodarski ribolov na moru.

Temelj za provedbu ove mjere čini plan prilagodbe ribolovnog napora u kontekstu planova upravljanja ili interventnih mjera usvojenih na nacionalnoj razini ili određenih od strane EU. U dodatku, prirodne nepogode, nacionalna odluka o obustavi ribolova zbog zaštite javnog zdravlja ili neke druge izvanredne okolnosti koja nije rezultat eksploatacije resursa, mogu biti razlog za aktivaciju ove mjere.

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.2. „Privremena obustava ribolovne aktivnosti (NN 3/15)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.2. „Privremena obustava ribolovne aktivnosti“  (NN 14/15)

Natječaj za provedbu mjere 1.2. "Privremena obustava ribolovne aktivnosti" (NN 10/15)

VAŽNA NAPOMENA!
Prilikom upisa u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu, a vezano uz prijavu na Mjeru 1.2. Privremena obustava ribolovne aktivnosti, kao korisnik se treba registrirati ovlaštenik povlastice izdane za ribarsko plovilo koje je predmet privremene obustave ribolova (vidi primjer ovdje!).
Kod navođenja podataka prilikom upisa posebnu pozornost potrebno je obratiti na organizacijski oblik „ovlaštenika povlastice“, odnosno je li ovlaštenik:
a) fizička osoba,
b) obrt,
c) pravna osoba.
Sukladno stvarnom organizacijskom obliku potrebno je priložiti odgovarajuće popratne dokumente ovisno o vrsti pravnog oblika ovlaštenika povlastice.  

Vezani dokumenti

© 2018 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Site Map