Mjera 19 - "LEADER – CLLD"

Mjera 19 - "LEADER – CLLD" sastoji se od ukupno četiri podmjere:

Podmjera 19.1. Pripremna pomoć
Korisnici su lokalne akcijske grupe (koje su odobrene i koje nisu odobrene unutar IPARD programa).

Podmjera 19.2. Provedba operacija unutar CLLD strategije
Korisnici su nositelji projekta sa područja LAG-a (koji su podnijeli zahtjev LAG-u) i odabrani LAG-ovi unutar podmjere 19.2.

Podmjera 19.3. Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a
Korisnici su odabrani LAG-ovi unutar podmjere 19.2 i lokalni dionici s područja LAG-a koji su odabrani za sudjelovanje u projektu suradnje.

Podmjera 19.4.Tekući troškovi i animacija

Korisnici su odabrani LAG-ovi unutar podmjere 19.2.

Pravilnik o provedbi podmjere 19.1. u okviru mjere 19 “LEADER – CLLD” (NN 43/15)

Pravilnik o provedbi Podmjere 19.2. “Provedba operacija unutar CLLD strategije”, Podmjere 19.3. “Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a” i Podmjere 19.4. “Tekući troškovi i animacija” unutar mjere 19 “Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER” (NN 47/16, 108/16)

Vezani dokumenti

© 2017 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Site Map