Mjera 2 - Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima

Pravilnik o provedbi mjere M02 »Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 123/15)

Podmjera 2.1.
Potpora za pružanje savjetodavnih usluga


Tip operacije:

  1. Savjetovanje o višestrukoj sukladnosti, mjeri poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene i ekološkoj poljoprivredi
  2. Savjetovanje o modernizaciji i povećanju konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
  3. Savjetovanje šumoposjednika
  4. Savjetovanje mladih poljoprivrednika

Podmjera 2.3.
Potpora za osposobljavanje savjetnika
Tip operacije:
 
1. Osposobljavanje savjetnika

Korisnik
Savjetodavna služba

Prihvatljivi troškovi
  • Troškovi nastali pružanjem savjetodavnih usluga
  • Osposobljavanje savjetnika
Potpora
Podmjera 2.1.:  Intenzitet potpore je 100% od vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova, do najviše 1.500 EUR po savjetovanju.
Podmjera 2.3.:  Intenzitet potpore je 100% od vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova, do najviše 200.000 EUR tijekom 3 godine.

© 2018 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Site Map