Mjera 2.1. Proizvodne investicije u akvakulturi

Cilj ove mjere je modernizacija postojećih uzgojnih kapaciteta u akvakulturi radi povećanja proizvodnje i jačanja konkurentnosti sektora akvakulture.
 Imajući u vidu sve veću potražnju za ribom i drugim vodenim organizmima na tržištu, a s obzirom na trenutni status ribolovnih resursa u svijetu, razvoj ove djelatnosti je izuzetno važan. Provedba ove mjere stoga ima za cilj modernizaciju i porast sveukupne proizvodnje kao i jačanje konkurentnosti sektora akvakulture. RH ima cilj modernizirati postojeće kapacitete na način da se istovremeno unaprijedi profitabilnost sektora, ali i ispune zahtjevi očuvanja okoliša.
 Posebna će se pažnja posvetiti potrebi za povećanjem kapaciteta mrjestilišta kako bi se dalje jačala opstojnost i samoodrživost sektora kao i značajno smanjio rizik od prijenosa neželjenih organizama (patogenih i drugih) te očuvala, u maksimalnoj mogućoj mjeri, genetička izvornost uzgojnih linija. Nadalje, jedan od ključnih elemenata je i diversifikacija proizvodnje prvenstveno u smislu uvođenja u proces uzgoja vrsta koje danas nisu zastupljene u ovoj djelatnosti, a mogu imati tržišnog potencijala. Osim toga, RH kao posebno značajan element prepoznaje i potrebu uvođenja novih tehnologija.
 Ova mjera obuhvaća uzgoj riba i školjkaša u moru i u slatkim vodama, a njenom će se provedbom nastojati:
• Razvijati proizvodnju (širenje poslovanja) ponajviše onih uzgojnih vrsta koje posjeduju tržišni potencijal, poticati modernizaciju (kroz obnovu i opremanje uzgojnih kapaciteta), jačati inovacije (primjenu novih tehnologija i materijala) i razvoj tvrtki s tehnološkog gledišta u cilju unaprjeđenja održivosti poslovanja;
• Poticati razvoj održive akvakulture i integracije uzgajališta u okoliš, posebice s aspekta postizanja ciljeva definiranih Direktivom 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2006. godine kojom se uspostavlja okvir zajednice za zajedničku politiku na području politike voda (tzv. Okvirna direktiva o vodama);
• Diversificirati proizvodnju te unaprjeđivati kvalitetu procesa;
• Pružiti podršku tradicionalnom načinu uzgoja i unaprijediti sustave zaštite od divljih predatora.

Provedbom ove mjere predviđena je dodjela potpore poduzećima i to za investicije u komercijalnu proizvodnju vodenih organizama namijenjenih ljudskoj prehrani.
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 2.1. „Proizvodne investicije u akvakulturi“ (NN 99/14)


Natječaj za provedbu mjere 2.1. "Proizvodne investicije u akvakulturi" (NN 100/14)

Izmjena Natječaja za provedbu mjere 2.1. "Proizvodne investicije u akvakulturi" (NN 123/14)

Vezani dokumenti

© 2018 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Site Map