Mjera 5 - Obnavljanje prirodnog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti

Podmjera 5.2. Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima

Tip Operacije
1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

Korisnici:
fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Prihvatljivi troškovi:
• sanacija poljoprivrednog zemljišta
• građenje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture za poljoprivrednu proizvodnju
• popravak ili nabava novih/rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme
• nabava osnovnog stada/matičnog jata kod domaćih životinja
• kupnja i sadnja višegodišnjeg bilja
• opći troškovi u iznosu do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta
• označavanje ulaganja sufinanciranih iz EU proračuna (sukladno Prilogu II Pravilnika o provedbi mjere M05, NN 112/14 ), do 100 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Potpora
Potpora će se dodjeljivati na temelju procjene štete od elementarne nepogode te stvarnih troškova temeljem računa ili drugih dokumenata koji dokazuju da su troškovi plaćeni, u iznosu do 100 % vrijednosti prihvatljivih troškova koji su objavljeni u tekstu natječaja.

Tip operacije
2. Razminiranje poljoprivrednog zemljišta

Korisnici
Jedinice područne (regionalne) samouprave.

Prihvatljivi troškovi
Troškovi pretraživanja i/ili razminiranja poljoprivrednih površina.

Intenzitet potpore
Do 100 % ukupnih prihvatljivih troškova.

© 2018 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Site Map