Operacija 6.3.1 za male poljoprivrednike Operacija 6.3.1 za male poljoprivrednike
Operacija 6.1.1 za mlade poljoprivrednike Operacija 6.1.1 za mlade poljoprivrednike
Da i tebi procvjeta! news
Izravna plaćanja 2016. Izravna plaćanja 2016.
Isplata izravnih potpora 2016. Isplata izravnih potpora 2016.
Isplata potpora za 2015. Isplata potpora za 2015.
Isplata projekata iz Mjere 4 Isplata projekata iz Mjere 4
Jeste li obveznik zelenih praksi? Jeste li obveznik zelenih praksi?
Prijenos prava na plaćanja Prijenos prava na plaćanja
Izvanredne mjere – jabuke i mandarine Izvanredne mjere – jabuke i mandarine
Veliki odaziv vinara na natječaje Veliki odaziv vinara na natječaje
Natječaji iz vinske omotnice Natječaji iz vinske omotnice

Mjera 5.1. Tehnička pomoć

Cilj mjere tehničke pomoći je jačanje administrativnih kapaciteta i svijesti dionika. Kako bi se osigurala odgovarajuća provedba strukturne politike u ribarstvu, uključujući provedbu trenutnog Operativnog programa, kao i priprema za novo programsko razdoblje, potrebno je dodatno ciljano jačanje administrativnih kapaciteta. Navedeno je potrebno osigurati posebice za tijela uključena u proces upravljanja i kontrole provedbe operativnih programa u ribarstvu. Osim toga, potrebno je osigurati odgovarajuću razinu informiranosti i svijesti potencijalnih korisnika i javnosti o mogućnostima koje pruža EFR, kao i njegovim doprinosima. Ova mjera bi također trebala pružiti potporu u provedbi vrednovanja Operativnog programa.
 Aktivnosti koje se planiraju provoditi u okviru ove mjere su sljedeće:
• Aktivnosti vezane uz unaprjeđenje sustava upravljanja i kontrole provedbe ovog Operativnog programa kroz jačanje ljudskih potencijala te osiguravanje tehničkih i operativnih preduvjeta za efektivno i efikasno funkcioniranje sustava.
• Komunikacijske aktivnosti kojima će se osigurati: ◦ Kontinuirano informiranje potencijalnih korisnika o mogućnostima financiranja u okviru različitih mjera sukladno članku 51. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1198/2006;
◦ Informiranje opće javnosti o ulozi EU u programu kao i o učinku programa.

• Aktivnosti vezane uz provedbu evaluacijskih izvješća, statistika i studija, uključujući i one opće prirode koje se odnose na operacije u okviru EFR-a.
• Mjere u svrhu širenja informacija, umrežavanja, podizanja razine svijesti, promocije suradnje i razmjene iskustava i znanja unutar EU, a vezano uz provedbu strukturne politike u ribarstvu.

Korisnik ove mjere je administracija odgovorna za upravljanje i kontrolu provedbe Operativnog programa, odnosno Upravljačko tijelo, Tijelo za potvrđivanje, Tijelo za reviziju i posrednička tijela.

© 2017 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Site Map