Mjera 9 - Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija

Natječaj za provedbu podmjere 9.1. „Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru“, provedba tipa operacije 9.1.1. “Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“ od dana 24. siječnja 2017.   -ZATVOREN

1. izmjene Natječaja za provedbu podmjere 9.1. "Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru", provedba tipa operacije 9.1.1. “Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“ od dana 17. ožujka 2017.

2. izmjene Natječaja  za provedbu podmjere 9.1. "Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru", provedba tipa operacije 9.1.1. “Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“ od dana 18. travnja 2017.


Pravilnik o provedbi mjere M09 "Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. (NN 81/16, 6/17)


Podmjera 9.1.

Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija u poljoprivrednom i šumarskom sektoru

Tip operacije
1. Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija

Korisnici

Proizvođačke grupe ili organizacije iz sektora poljoprivrede, u rangu malih i srednjih poduzeća, priznate od strane ministarstva nadležnog za poljoprivredu.

Prihvatljivi troškovi
Troškovi rada koji su u skladu s Poslovnim planom proizvođačke grupe ili organizacije.

Potpora

Najviše 10 % vrijednosti godišnje utržene proizvodnje, ne više od 100.000 EUR godišnje, bez obzira na stvarni obračun moguće potpore.


Vezani dokumenti

© 2018 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Site Map