Natječaj za »Razminiranje poljoprivrednog zemljišta«

Obavještavamo prihvatljive korisnike odnosno jedinice područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske na čijem području postoji minski sumnjiva poljoprivredna površina da je raspisan Natječaj za za podnošenje zahtjeva za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za dodjelu potpore za »Razminiranje poljoprivrednog zemljišta« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Rok za podnošenje zahtjeva počinje teći od 15. travnja 2015. i traje do 15. svibnja 2015.
Zahtjevi pristigli prije i nakon naznačenoga roka neće se razmatrati.

Detaljnije pogledajte ovdje.

© 2018 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Site Map