Novosti

news

Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u Narodnim novinama br. 73/17 od dana 26. srpnja 2017. Natječaj za primanje u radni odnos na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno nenazočnih radnika.Prijave s...(više)

news

Potpisan Sporazum o suradnji između APPRRR-a i Agencije za ruralni razvoj Republike Albanije

Danas je u Zagrebu u sjedištu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju potpisan sporazum o suradnji između hrvatske i albanske Agencije za plaćanja s ciljem razmjene informacija i iskustava, kao i metoda korištenih u...(više)

news

Zahtjevi za Mjeru 6 u Agenciji za plaćanja prioritetno se obrađuju

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dodatno je intenzivirala svoje aktivnosti na obradi zahtjeva za potporu iz mjere 6, zaprimljenih po natječaju za operaciju 6.1.1. – Potpora mladim poljoprivrednicima (813 zahtjeva)...(više)

news

Obavijest korisnicima koji su podnijeli Zahtjev za potporu za tip operacije 4.1.1., 4.1.2. i 4.2.1. sukladno Pravilniku o provedbi mjere 4 („Narodne novine“, broj 07/2015)

Obavještavamo korisnike koji su podnijeli zahtjev za isplatu predujma/zahtjev za isplatu, u slučaju isplate u ratama, da će Agencija za plaćanja u slučaju nemogućnosti završetka projekta uslijed objektivnih i opravdanih okolnosti, dozvoliti...(više)

news

Uskoro 20 milijuna eura iz mjere 5 Programa ruralnog razvoja za požarom uništena poljoprivredna gospodarstva

Zbog šteta uzrokovanih požarima koji su posljednjih dana prouzročili velike materijalne gubitke kako na domovima naših sugrađana tako i na poljoprivrednim površinama Ministarstvo poljoprivrede donosi Pravilnik koji definira uvjete prihvatljivosti...(više)

news

Započelo izdavanje Odluka o prihvatljivosti za operaciju 8.6.1.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju započela je s izdavanjem odluka o prihvatljivosti za korisnike koji su se javili na prvi natječaj za provedbu operacije 8.6.1. " Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u...(više)

news

Javna rasprava prijedloga pravilnika o provedbi Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar Mjere 19

Prijedlog pravilnika o provedbi Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar Mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u...(više)

news

Potpisani ugovori za navodnjavanje iz mjere 4.3.1. i mjere 7.2.1. Programa ruralnog razvoja vrijedni gotovo 169 milijuna kuna

U Poreču su danas ravnateljica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Matilda Copić i župan Istarske županije Valter Flego potpisali Ugovor o financiranju ulaganja u gradnju cjelovitog sustava navodnjavanja (CN ČERVAR...(više)

news

Obavijest o testiranju kandidata za primanje u radni odnos na neodređeno vrijeme

Obavještavamo kandidate koji su udovoljili formalne uvjete natječaja za primanje u radni odnos na neodređeno vrijeme (NN 59/17) da će se:   1. pismeno i usmeno testiranje kandidata za radno mjesto pomoćnik ravnatelja za koordinaciju,...(više)

news

Sklopljen ugovor o javnim uslugama za aerofotogrametrijsko snimanje i izradu digitalnih ortofoto karata vrijedan 2,7 milijuna kuna

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Državna geodetska uprava (DGU) usuglasile su zajedničku potrebu za obnovom, usklađenjem i razmjenom prostornih podataka stoga su dana 17. srpnja 2017. partnerski sklopile Ugovor o...(više)

© 2017 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Site Map