O nama

Vizija
Primjereniji životni standard poljoprivrednika i ribara te očuvanje ruralnih prostora i njihov uravnotežen razvoj.

Misija
Misija Agencije za plaćanja je povezivanje hrvatskih poljoprivrednika, ribara i subjekata u ruralnom prostoru s institucijama na nacionalnoj i europskoj razini koje kroz svoje programe i fondove financiraju razvoj poljoprivrede, ribarstva i ruralnog prostora.


Svaka država članica Europske unije mora imati agenciju za plaćanja u poljoprivredi. Osnivanje takve agencije u Hrvatskoj bio je uvjet za zatvaranje pristupnih pregovora s Europskom unijom, pa je tako Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju jedina institucija čije je osnivanje, odnosno postojanje, izrijekom navedeno u Ugovoru o pristupanju Hrvatske u EU kao uvjet za punopravno članstvo.  

Da bi mogla povlačiti oko 5 milijardi kuna godišnje iz EU proračuna namijenjenih poljoprivredi i ruralnom razvoju RH, Agencija za plaćanja akreditirana je po točno određenim kriterijima (Uredba EK 885/2006, zamijenjena novom Uredbom 907/2014) te svoj rad temelji na akreditiranim procesima i procedurama.

Agencija za plaćanja nadležna je za operativnu provedbu mjera poljoprivredne politike u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i Zakonom o osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a posluje putem središnjeg ureda u Zagrebu i podružnica u jedinicama regionalne (područne) samouprave. Osnovana je 21 podružnica u županijskim centrima te 3 ispostave (Senj, Metković, Korčula), a od svibnja 2017. i četvrta - u Đakovu.  

Zadaća Agencije za plaćanja je
operativna provedba mjera izravne potpore, mjera ruralnog razvoja i mjera zajedničke organizacije tržišta, kao i vođenje upisnika i registara te održavanje i korištenje Integriranog administrativnog i kontrolnog sustava (IAKS-a) preko kojeg se zaprimaju, obrađuju i kontroliraju izravna plaćanja poljoprivrednicima.  

Od ostalih neophodnih sustava, Agencija ima Upisnik poljoprivrednika s 167.047 registriranih poljoprivrednika (podaci od svibnja 2017.), zatim ARKOD–sustav za digitalnu identifikaciju zemljišnih parcela; te prateće registre (vinogradarski registar, registar primarnih proizvođača hrane, registar subjekata u ekološkoj proizvodnji), ISAP–centraliziranu elektronsku bazu podataka (za istovremeni unos podataka sa svih 26 lokacija APPRRR u RH) i AGRONET–zaštićenu internetsku aplikaciju putem koje poljoprivrednici pregledavaju podatke o svom gospodarstvu te u kojoj elektronski popunjavaju zahtjeve za potpore.

Operativna provedba potpora podrazumijeva zaprimanje zahtjeva poljoprivrednika, administrativne kontrole zahtjeva, kontrole na terenu, odobravanje i isplatu potpora. Agencija za plaćanja također provodi delegirane funkcije ekonomskih i tehničkih analiza zahtjeva za potpore u ribarstvu te njihovu isplatu.  
Navedene mjere poljoprivredne politike financiraju se iz državnog proračuna Republike Hrvatske i proračuna Europske unije. Iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) financiraju se izdaci za mjere izravne potpore i mjere zajedničke organizacije tržišta dok se iz Europskoga poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) financiraju izdaci za mjere ruralnog razvoja.  
Tijekom 2016. godine Agencija za plaćanja je isplatila ukupno 4,3 mlrd. kn potpore poljoprivrednim proizvođačima, ribarima i ostalim korisnicima. Od tog iznosa iz proračuna Europske unije refundirano je 2,8 mlrd. kn i to iz EFJP-a 1,5 mlrd. kn, EPFRR-a 995,3 mil. kn, Europskog fonda za ribarstvo/Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFR/EFPR) 74 mil. kn i iz pretpristupnog IPARD programa 228,2 mil. kn.    

Vezani dokumenti

© 2018 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Site Map