O nama

Vizija

Primjereniji životni standard poljoprivrednika i ribara te očuvanje ruralnih prostora i njihov uravnotežen razvoj.


Misija

Misija Agencije za plaćanja je povezivanje hrvatskih poljoprivrednika, ribara i subjekata u ruralnom prostoru s institucijama na nacionalnoj i europskoj razini koje kroz svoje programe i fondove financiraju razvoj poljoprivrede, ribarstva i ruralnog prostora.


Zašto Hrvatskoj treba Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 

Svaka država članica Europske unije mora imati agenciju za plaćanja u poljoprivredi.  Osnivanje takve agencije u Hrvatskoj bio je uvjet za zatvaranje pristupnih pregovora s Europskom unijom, pa je tako Agencija za plaćanja u poljoprivredi  jedina institucija čije je osnivanje, odnosno postojanje, izrijekom navedeno u Ugovoru o pristupanju Hrvatske u EU kao uvjet za punopravno članstvo. 
 
Da bi mogla povlačiti oko 5 milijardi kuna godišnje iz EU proračuna namijenjenih poljoprivredi i ruralnom razvoju RH, Agencija za plaćanja mora biti akreditirana po točno određenim kriterijima (Uredba EK 885/2006). Da bi dobila akreditaciju, Agencija za plaćanja je morala uspostaviti Integrirani administrativni i kontrolni sustav (IAKS) preko kojeg sve zemlje članice EU zaprimaju, obrađuju i kontroliraju izravna plaćanja poljoprivrednicima. 
 
Od ostalih neophodnih sustava, Agencija ima Upisnik poljoprivrednika s 174 953 registriranih poljoprivrednika (podaci od 4.5.2016.), zatim ARKOD – sustav za digitalnu identifikaciju zemljišnih parcela; te prateće registre (vinogradarski registar, registar primarnih proizvođača hrane, registar subjekata u ekološkoj proizvodnji), ISAP – centraliziranu elektronsku bazu podataka (za istovremeni unos podataka s 25 lokacija APPRRR u RH) i AGRONET – zaštićenu internetsku aplikaciju putem koje poljoprivrednici pregledavaju podatke o svom gospodarstvu te u kojoj elektronski popunjavaju godišnje zahtjeve za potpore. 
 
Sve ove sustave Agencija za plaćanja je uspostavila i potpuno je operativna, pa je  prošle godine dobila Odluku o akreditaciji.
 
Osnovni poslovi APPRRR: 
- provedba nacionalnih mjera potpora u poljoprivredi i ribarstvu
- provedba mjera Zajedničke poljoprivredne politke EU (izravna plaćanja i IAKS mjere ruralnog razvoja)
-provedba mjera Zajedničke organizacije tržišta EU (intervencije u  stočarstvu/bilinogojstvu; raspodjela uvozno/izvoznih dozvola; proizvodna ograničenja u sektoru mlijeka i šećera; provedba mjera privatnog skladištenja; provedba Sheme školskog voća i Sheme školskog mlijeka)
- provedba mjera IPARD programa (6 mjera)
- provedba Nacionalnog programa pomoći sektoru pčelarstva
- provedba Nacionalnog programa pomoći sektoru vinarstva
- provedba mjera Zajedničke ribarstvene politike EU
- dodjela prava na potrošnju „plavog goriva“
- naknada šteta od elementarnih nepogoda
- provedba potpora osiguranja usjeva
- provedba programa kapitalnih ulaganja
- provedba dohodovnih potpora (do 2013.)

Vezani dokumenti

© 2017 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Site Map