OBAVIJEST KORISNICIMA U NOVIM NATJEČAJIMA ZA MJERU 04 PODNOŠENJE PRIGOVORA

Obavještavamo korisnike Mjere 04 iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske koji su podnijeli zahtjeve putem AGRONET sustava temeljem novih natječaja za Podmjeru 4.1. i Podmjeru 4.2. objavljenih u travnju i svibnju ove godine da se prigovori na akte koje donosi Agencija za plaćanja podnose i dostavljaju isključivo putem AGRONET-a te da korisnici nisu obvezni prigovore dostaviti preporučenom pošiljkom s povratnicom niti neposredno u Agenciju za plaćanja.  

Naime, nadogradnjom AGRONET sustava omogućena je dostava prigovora putem AGRONET-a za nove natječaje iz Mjere 04:
4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti PG - stočarstvo i peradarstvo (SO od 8.000 do 250.000 EUR)
4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti PG - stočarstvo i peradarstvo (SO preko 250.000 EUR) 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti PG – voće i povrće (SO od 6.000 do 250.000 EUR)
4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti PG – voće i povrće (SO preko 250.000 EUR)
4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš
4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima - za mikro, male i srednje korisnike 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima - za velike korisnike.

Detaljnije upute o načinu podnošenja prigovora putem AGRONET-a objavljene su u Vodiču za korisnike za unos prigovora putem AGRONET-a.

© 2018 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Site Map