OBAVIJESTI ZA KORISNIKE MJERA

21.03.2017.
Obavijest Udruzi Crolicious, korisniku mjere Promidžba vina na tržištima trećih zemalja

Korisniku mjere Promidžba vina na tržištima trećih zemalja Udruzi Crolicious dana 7.3.2017. godine otpremljena je Odluka o poništenju projekta (KLASA: 320-01/16-07-05-07/0003; URBROJ: 343-0901/01-17-006) (u daljnjem tekstu: Odluka) na adresu Donja Šemnica 105c, 49 000 Krapina navedenu u prijavnom obrascu za dodjelu sredstava za provedbu mjere Promidžbe na tržištima trećih zemalja. O prispijeću iste korisnik je obaviješten dana 9.3.2017. godine.  Korisnik nije podigao Odluku te je ista vraćena Agenciji za plaćanja.   Ovima putem obavještavamo korisnika Udrugu Crolicious da će dostava preporučene pošiljke biti ponovljena samo još jednom uz objavu obavijesti na internetskim stranicama Agencije za plaćanja te će se time smatrati da je korisnik obaviješten o poništenju projekta za tržište SAD-a.


29.12.2016.
Obavijest podnositelju prijave na javni natječaj objavljen 1.4.2016. (NN br. 29/2016) Clavis d.o.o. za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda
Podnositelju prijave Clavis d.o.o. dana 07.12.2016. godine otpremljen je zahtjev za dopunu na adresu Belaj 20, 52434 Belaj, a koja je navedena u prijavnom obrascu za dodjelu sredstava za provedbu mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda. O prispijeću istog podnositelj prijave je obaviješten dana 14.12.2016. godine. Podnositelj prijave nije preuzeo zahtjev za dopunu te je isti vraćen Agenciji za plaćanja. Sukladno članku 15. stavak 7. Pravilnika o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018. (NN 49/2015) dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još samo jednom uz objavu obavijesti na internetskim stranicama Agencije za plaćanja te će se time smatrati da je Podnositelj obaviješten o roku za dopunu.


01.09.2016.
Obavijest podnositelju prijave na javni natječaj objavljen 1.4.2016. (NN br. 29/2016) Clavis d.o.o. za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda
Podnositelju prijave Clavis d.o.o. dana 10.8.2016. godine otpremljen je zahtjev za dopunu na adresu Belaj 20, 52434 Belaj, a koja je navedena u prijavnom obrascu za dodjelu sredstava za provedbu mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda. O prispijeću istog podnositelj prijave je obaviješten dana 17.8.2016. godine. Podnositelj prijave  nije preuzeo zahtjev za dopunu te je isti vraćen Agenciji za plaćanja. Sukladno članku 15. stavak 7. Pravilnika o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018. (NN 49/2015) dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još samo jednom uz objavu obavijesti na internetskim stranicama Agencije za plaćanja te će se time smatrati da je Podnositelj obaviješten o roku za dopunu.


23.8.2016.

Obavijest podnositelju prijave na javni natječaj objavljen  1.4.2016. (NN br. 29/2016) MONS AUREUS d.o.o. za mjeru Investicija u vinarije i marketing vina

Podnositelju prijave MONS AUREUS D.O.O. dana 3.8.2016. godine otpremljen je zahtjev za dopunu na adresu Planinska 146, 31305 Draž, a koja je navedena u prijavnom obrascu za dodjelu sredstava za provedbu mjere Investicija u vinarije i marketing vina. O prispijeću istog podnositelj prijave je obaviješten dana 8.8.2016. godine.  Podnositelj prijave  nije preuzeo  zahtjev za dopunu te je isti vraćen Agenciji za plaćanja. Sukladno članku 12. stavak 6. Pravilnika o provedbi mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018. (NN 49/2015 i 23/2016) dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još samo jednom uz objavu obavijesti na internetskim stranicama Agencije za plaćanja te će se time smatrati da je Podnositelj obaviješten o roku za dopunu.


17.6.2016.

Obavijest Udruzi Crolicious podnositelju prijave za mjeru Promidžba vina na tržištima trećih zemalja na javni natječaj objavljen 4.6.2016. (NN br. 30/2016)
 
Podnositelju prijave Udruga Crolicious, dana 7.6.2016. godine otpremljen je zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak na adresu Donja Šemnica 105c, 49 000 Krapina navedenu u prijavnom obrascu za dodjelu sredstava za provedbu mjere Promidžbe na tržištima trećih zemalja. O prispijeću istog podnositelj prijave je obaviješten dana 8.6.2016. godine.  Podnositelj prijave  nije podigao zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak te je isti vraćen Agenciji za plaćanja. Sukladno čl.13. st.3. Pravilnika o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018. (NN 37/2015, 49/2015) dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena samo još jednom uz objavu obavijesti na internetskim stranicama Agencije za plaćanja te će se time smatrati da je Podnositelj obaviješten o roku za dopunu.

© 2017 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Site Map