Operacija 6.3.1 za male poljoprivrednike Operacija 6.3.1 za male poljoprivrednike
Operacija 6.1.1 za mlade poljoprivrednike Operacija 6.1.1 za mlade poljoprivrednike
Da i tebi procvjeta! news
Izravna plaćanja 2016. Izravna plaćanja 2016.
Isplata izravnih potpora 2016. Isplata izravnih potpora 2016.
Isplata potpora za 2015. Isplata potpora za 2015.
Isplata projekata iz Mjere 4 Isplata projekata iz Mjere 4
Jeste li obveznik zelenih praksi? Jeste li obveznik zelenih praksi?
Prijenos prava na plaćanja Prijenos prava na plaćanja
Izvanredne mjere – jabuke i mandarine Izvanredne mjere – jabuke i mandarine
Veliki odaziv vinara na natječaje Veliki odaziv vinara na natječaje
Natječaji iz vinske omotnice Natječaji iz vinske omotnice

Obnova pčelinjeg fonda

4.3. OBNAVLJANJE PČELINJEG FONDA

4.3.1. Predmet mjere

Predmet mjere je očuvanje i proširenje pčelinjeg fonda, čime se izravno pomaže očuvanje naše izvorne pasmine sive pčele, te se unapređuju njezine gospodarske i biološke odlike.

Ova mjera odnosi se na sufinanciranje trženja selekcioniranih matica kroz potporu uzgajivačima matica za uzgoj selekcioniranih matica te provođenje testiranja matica sukladno uzgojnom programu (morfološki, performance i progeni testovi).

Zbog činjenice da su pčele izložene različitim štetnim utjecajima, za obnovu pčelinjeg fonda potrebno je osigurati dostatan broj pčelinjih zajednica. Ugibanja pčelinjih zajednica posljedica su neodgovarajuće tehnologije, varooze i drugih pčelinjih bolesti, trovanja itd.

Sukladno međunarodnim smjernicama, neophodno je pokrenuti zaštitu, obnavljanje i održivo korištenje medonosnih pčela te poticati njihov uzgoj na što većem broju lokacija. Sustavno obnavljanje pčelinjeg fonda nadovezuje se na uspostavljanje uzgajališta pčelinjih matica i proizvodnju pčelinjih zajednica sive pčele te njihovo testiranje. Poticanjem uzgoja matica, kod velikog broja uzgajivača iz svih zemljopisnih regija, osigurava se očuvanje biološke raznolikosti izvorne populacije pčela. Ocjenjivanje i razvoj metoda parametara kvalitete uzgojnog materijala je zadatak koji je sastavni dio uzgoja i certificiranja matica pčela.

4.3.2. Korisnici mjere
Korisnici mjere su uzgajivači selekcioniranih matica pčela upisani u Upisnik uzgajivača selekcioniranih matica pčela 4.3.3 Predviđeni troškovi u provedbi mjere po godini provedbe programa Ovom mjerom omogućuje se sufinanciranje do 70 % iznosa po utrženoj matici. Maksimalni iznos sufinanciranja po selekcioniranoj matici pčela je 50,00 kn.

© 2017 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Site Map