Obnova pčelinjeg fonda

4.3. OBNAVLJANJE PČELINJEG FONDA

4.3.1. Predmet mjere

Predmet mjere je očuvanje i proširenje pčelinjeg fonda, čime se izravno pomaže očuvanje naše izvorne pasmine sive pčele, te se unapređuju njezine gospodarske i biološke odlike.

Ova mjera odnosi se na sufinanciranje trženja selekcioniranih matica kroz potporu uzgajivačima matica za uzgoj selekcioniranih matica te provođenje testiranja matica sukladno uzgojnom programu (morfološki, performance i progeni testovi).

Zbog činjenice da su pčele izložene različitim štetnim utjecajima, za obnovu pčelinjeg fonda potrebno je osigurati dostatan broj pčelinjih zajednica. Ugibanja pčelinjih zajednica posljedica su neodgovarajuće tehnologije, varooze i drugih pčelinjih bolesti, trovanja itd.

Sukladno međunarodnim smjernicama, neophodno je pokrenuti zaštitu, obnavljanje i održivo korištenje medonosnih pčela te poticati njihov uzgoj na što većem broju lokacija. Sustavno obnavljanje pčelinjeg fonda nadovezuje se na uspostavljanje uzgajališta pčelinjih matica i proizvodnju pčelinjih zajednica sive pčele te njihovo testiranje. Poticanjem uzgoja matica, kod velikog broja uzgajivača iz svih zemljopisnih regija, osigurava se očuvanje biološke raznolikosti izvorne populacije pčela. Ocjenjivanje i razvoj metoda parametara kvalitete uzgojnog materijala je zadatak koji je sastavni dio uzgoja i certificiranja matica pčela.

4.3.2. Korisnici mjere
Korisnici mjere su uzgajivači selekcioniranih matica pčela upisani u Upisnik uzgajivača selekcioniranih matica pčela 4.3.3 Predviđeni troškovi u provedbi mjere po godini provedbe programa Ovom mjerom omogućuje se sufinanciranje do 70 % iznosa po utrženoj matici. Maksimalni iznos sufinanciranja po selekcioniranoj matici pčela je 50,00 kn.

© 2018 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Site Map