Podmjera 6.2. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 117/17, 1/18)

Natječaj za provedbu podmjere 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ tipa operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. od 31. siječnja 2018. godine

Obavještavamo korisnike koji podnose Zahtjev za potporu na natječaju za operaciju 6.2.1 da su prilikom podnošenja istog u AGRONET-u, ovisno o organizacijskom obliku i poreznom statusu, obvezni učitati slijedeću financijsku dokumentaciju:

OBVEZNICI POREZA NA DOHODAK KOJI POREZ PLAĆAJU TEMELJEM PODATAKA IZ POSLOVNIH KNJIGA:
•Pregled poslovnih primitaka i izdataka za 2017. godinu (Obrazac P-PPI)
•Popis dugotrajne imovine na 31.12.2017. godine (Obrazac DI)
•Godišnja prijava poreza na dohodak za 2017. godinu (Obrazac DOH) 

OBVEZNICI POREZA NA DOHODAK KOJI POREZ PLAĆAJU PAUŠALNO: 
•Knjiga prometa na kraju 2017. godine (Obrazac KPR)
•Izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak u 2017. godini (Obrazac PO-SD)  

KORISNICI KOJI NISU BILI POREZNI OBVEZNICI U PRETHODNOJ FINANCIJSKOJ GODINI:

•Evidencija o prodaji vlastitih proizvoda za 2017. godinu  

OBVEZNICI POREZA NA DOBIT:
•Godišnji financijski izvještaj za 2016.* godinu (Obrazac GFI-POD)  
•Popis dugotrajne imovine na 31.12.2016.* godine (Obrazac DI)

PROIZVOĐAČKE ORGANIZACIJE KOJE SU OSNOVANE KAO UDRUGE:
Financijski izvještaj neprofitnih organizacija za 2016.* godinu
•Bilanca (Obrazac BIL-NPF)
•Izvještaj o prihodima i rashodima / primicima  izdacima (Obrazac PR-RAS-NPF / Obrazac G-PR-IZ-NPF)  

PRORAČUNSKI KORISNICI:

Financijski izvještaj proračunskih korisnika za 2016.* godinu
•Bilanca (Obrazac BIL)
•Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (Obrazac PR-RAS)
•Izvještaj o promjenama vrijednosti i obujmu imovine i obveza (Obrazac P-VRIO)
•Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji (Obrazac RAS-funkcijski)  
•Izvještaj o obvezama (Obrazac Obveze)  

*NAPOMENA: Obveznici koji su predali izvještaje u 2018. godini učitavaju iste za 2017. godinu.

Vezani dokumenti

© 2018 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Site Map