Podmjera 8.5. Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šum. ekosustava

Pravilnik o provedbi mjere M08 „Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma“, podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 45/16)

  • Natječaj za provedbu podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ – provedba operacije 8.5.1. „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“ (NN 50/16) 
Izmjena Natječaja za provedbu podmjere 8.5. "Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava" – provedba operacije 8.5.1. "Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura" (NN 89/16)


  • Natječaj za provedbu podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ tip operacije 8.5.2. "Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture" (NN 53/16)
Izmjena Natječaja za tip operacije 8.5.2. "Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava" – provedba tipa operacije 8.5.2. "Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture" (NN 76/16)

Tip operacije 1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura

Korisnici

  • Šumoposjednici
  • Trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske
  • Udruženja šumoposjednika
Prihvatljivi troškovi
Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura

Potpora

Do 100% ukupno prihvatljivih troškova, između 5.000 – 700.000 EUR-a.


Tip operacije 2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture

Korisnici

  • Šumoposjednici
  • Trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske
  • Udruženja šumoposjednika
  • Udruge civilnog društva i druge pravne osobe aktivne u zaštiti prirode
Prihvatljivi troškovi
Materijali, oprema, usluge i radovi te druga prihvatljiva mala infrastruktura; opći troškovi

Potpora
Do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, između 5.000 – 100.000 EUR-aVezani dokumenti

© 2018 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Site Map