Potpisan produžetak sporazum o suradnji između hrvatske i grčke Agencije za plaćanja

Tijekom 41. konferencije direktora Agencija za plaćanja EU-a koja se upravo održava na Malti potpisan je produžetak sporazuma o suradnji između hrvatske i grčke Agencije za plaćanja.

Sporazumom se uređuju tehnički, organizacijski, zakonodavni, proceduralni i administrativni aspekti koji se odnose na upravljanje i plaćanja iz 1. i 2. stupa ZPP-a, a odnose se na izravna plaćanja, zajedničku organizaciju tržišta i ruralni razvoj.

Sporazum predviđa zajedničku organizaciju konferencija, okruglih stolova, seminara i treninge o upravljanju EU fondovima kao i druga pitanja. U ime hrvatske Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju sporazum je potpisala ravnateljica gđa Matilda Copić, a u ime grčke Agencije za plaćanja i kontrolu za vođenje i garancije pomoći zajednice (OPEKEPE) njihov predsjednik g. Athanasios Kaprelis.

© 2018 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Site Map