Potpisan Sporazum o izradi digitalnih ortofotokarata u 2017.

U Državnoj geodetskoj upravi, dana 13. ožujka 2017. godine potpisan je Sporazum o izradi digitalnih ortofotokarata u mjerilu 1.5000 (DOF 5)  u 2017. godini. Ovim Sporazumom se utvrđuje zajednički interes za nabavu usluga za aerofotogrametrijsko snimanje i izradu digitalnih ortofotokarata u mjerilu 1:5000 (DOF 5) za 50% površine RH u 2017. godini. Sporazum o izradi digitalnih ortofotokarata u 2017. potpisali su gđa Matilda Copić, ravnateljica hrvatske Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoj i g. Damir Šantek, ravnatelj Državne geodetske uprave.

© 2018 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Site Map