Potpisan Sporazum o izradi digitalnih ortofotokarata u mjerilu 1:5000 (DOF5) u 2018. godini

Ravnateljica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju gđa. Matilda Copić i ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod. potpisali su u Zagrebu dana 11. siječnja 2018. godine u Državnoj geodetskoj upravi Sporazum o izradi digitalnih ortofotokarata u mjerilu 1:5000 (DOF5) u 2018. godini.

Sporazumom se utvrđuje zajednički interes za nabavu usluga za aerofotogrametrijsko snimanje i izradu digitalnih ortofotokarata u mjerilu 1:5000 (DOF 5) za 50% površine Republike Hrvatske u 2018. godini (zapadni i južni dio), kao i način osiguravanja sredstava za njegovo provođenje. Procijenjena vrijednost nabave za aerofotogrametrijsko snimanje i izradu digitalnih ortofotokarata je 2.800.000,00 kuna (bez PDV-a).

Državna geodetska uprava i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju temeljem potpisanog Sporazuma imaju pravo korištenja podataka. Digitalne ortofotokarte koristit će se u Državnoj geodetskoj upravi za potrebe ažuriranja geoprostornih podataka, a u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za potrebe ARKOD sustava i evidencije uporabe poljoprivrednog zemljišta u Republici Hrvatskoj.

© 2018 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Site Map