Doručak s hrvatskih farmi Doručak s hrvatskih farmi
Izravna potpora u 2017. Izravna potpora u 2017.
Da i tebi procvjeta! news
Izravna plaćanja 2016. Izravna plaćanja 2016.

Potpora za 2014. godinu - izravna plaćanja

Pravilnik o provedbi programa izravne potpore i pojedinih mjera državne potpore poljoprivredi u 2014. godini ("Narodne novine" br. 27/14, 40/14, 66/14)

Uredba o financijskoj strukturi omotnice za mjere iz programa izravne potpore za 2014. godinu ("Narodne novine" br. 154/14)

Priručnik za poljoprivredna gospodarstva

Vezani dokumenti

© 2017 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Site Map