Poziv na dostavu ponuda- Izmjena projekata I. i II. Natječaj Mjera 4 i III Natječaj 4.1.2

1. Korisnik: OPG ŠIMIĆ DARIO
Naziv projekta: Ulaganje u kombajn i kukuruzni adapter – IZMJENA PROJEKTA
Datum zaprimanja: 13.01.2017.
Ključne riječi: Kombajn, Kukuruzni adapter
OPG SIMIC DARIO_EPFRR_4.1

2. Korisnik: OPG Maras Kristijan
Naziv projekta: Ulaganje u nabavku poljoprivredne mehanizacije
Datum zaprimanja: 16.01.2017.
Ključne riječi: Traktor
OPG MARAS KRISTIJAN_EPFRR_4.1

3. Korisnik: OPG Borić Zoran
Naziv projekta: Ulaganje u nabavku poljoprivredne mehanizacije
Datum zaprimanja: 17.01.2017.
Ključne riječi: Plug
OPG BORIC ZORAN_EPFRR_4.1

4. Korisnik: OPG Komar Ružica
Naziv projekta: Modernizacija poljoprivredne mehanizacije
Datum zaprimanja: 17.01.2017.
Ključne riječi: Kombajn, Rotodrljača
OPG KOMAR RUZICA_EPFRR_4.1

5. Korisnik: OPG Gazić Perica NEVAŽEĆE
Naziv projekta: Rekonstrukcija postojeće farme za tov junadi i
modernizacija poljoprivredne mehanizacije
Datum zaprimanja: 17.01.2017.
Ključne riječi: Kombajn, Kukuruzni adapter
OPG GAZIĆ PERICA_EPFRR_4.1.1

6. Korisnik: OPG Psenko Tomislav
Naziv projekta:  Ulaganje u mehanizaciju i opremu
Datum zaprimanja: 18.01.2017.
Ključne riječi: Plug
OPG PSENKO TOMISLAV_EPFRR_4.1

7. Korisnik: OPG Zvonimr Dragan
Naziv projekta:  Ulaganje u modernizaciju poljoprivredne mehanizacije
Datum zaprimanja: 18.01.2017.
Ključne riječi: Kombinirana rotodrljača sa sijačicom
OPG ZVONAR DRAGAN_EPFRR_4.1

8. Korisnik: PO Anđelo Krnjak
Naziv projekta:  Ulaganje u modernizaciju poljoprivredne mehanizacije
Datum zaprimanja: 18.01.2017.
Ključne riječi: Traktor, plug
Poljoprivredni obrt Anđelko Krnjak_EPFRR_4.1.1.

9. Korisnik: OPG Lacković Mladen
Naziv projekta: Ulaganje u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu - plug
Datum zaprimanja: 19.01.2017.
Ključne riječi: Plug
OPG LACKOVIĆ MLADEN_EPFRR_4.1.

10. Korisnik: OPG Dario Dugić
Naziv projekta:Ulaganje u opremanje i nabava poljoprivredne mehanizacije
Datum zaprimanja: 19.01.2017.
Ključne riječi: Bateerijski viličar, paletni viličar, boks palete, traktor, prskalica, prikolica
OPG_Dugic_Dario_EPFRR_4_1_1

11. Korisnik: OPG Karagić Vedran
Naziv projekta: Modernizacija poljoprivredne mehanizacije i opreme - izmjena
Datum zaprimanja: 19.01.2017.
Ključne riječi: Traktor
OPG_KARAGIC VEDRAN_EPFRR_4.1.1

12. Korisnik: OPG Slađan Novosel
Naziv projekta: Modernizacija poljoprivredne mehanizacije
Datum zaprimanja: 20.01.2017.
Ključne riječi: Prskalica
OPG SLAĐAN NOVOSEL_EPFRR_4.1.

13. Korisnik: OPG Nenad Ivanković
Naziv projekta: Nabava poljoprivredne mehanizacije i opreme
Datum zaprimanja: 23.01.2017.
Ključne riječi: Malčer, traktor
OPG_NENAD_IVANKOVIC_EPFRR_4.1.

14. Korisnik: PO Škobić
Naziv projekta: Rekonstrukcija i podizanje višegodišnjih nasada
uz nabavku mehanizacije i opreme
Datum zaprimanja: 23.01.2017.
Ključne riječi: Drobilica za granje
ŠKOBIĆ - PO_EPFRR_4.1

15. Korisnik: OPG Maras Kristijan
Naziv projekta: Ulaganje u nabavku poljoprivredne mehanizacije
Datum zaprimanja: 24.01.2017.
Ključne riječi: Plug okretač
OPG MARAS KRISTIJAN_EPFRR_4.1

16. Korisnik: OPG Premuš Zlatko
Naziv projekta: Ulaganje u nabavku opreme i poljoprivredne mehanizacije
Datum zaprimanja: 24.01.2017.
Ključne riječi: Traktor, prskalica
OPG PREMUŠ ZLATKO_EPFRR_4.1.1.

17. Korisnik: Nileks d.o.o.
Naziv projekta:  Podizanje 9,5 ha trajnih nasada na „Ekonomiji“,
nabavka poljoprivredne mehanizacije i opreme
Datum zaprimanja: 24.01.2017.
Ključne riječi: Sadnice, gnojivo, priprema terena
NILEKS d.o.o._EPFRR_4.1

18. Korisnik: OPG Hrubenja Zvonko
Naziv projekta:  Ulaganje u kupovinu poljoprivredne mehanizacije
Datum zaprimanja: 24.01.2017.
Ključne riječi: Plug
Izmjena_OPG Hrubenja Zvonko_4.1.1.

19. Korisnik: OPG Domagoj Nađ
Naziv projekta:  Nabava poljoprivredne mehanizacije i opreme
Datum zaprimanja: 24.01.2017.
Ključne riječi: Traktor, kanalokopač, perač, plug, rasipač, rotodrljača,
tanjurača
OPG DOMAGOJ NAD_EPFRR_4.1.

20. Korisnik: OPG Tadijal Ljiljana
Naziv projekta:  Nabava poljoprivredne mehanizacije i opreme
Datum zaprimanja: 26.01.2017.
Ključne riječi: Rotodrljača
OPG TADIJAL LJILJANA_EPFRR_4.1

21. Korisnik: OPG Šimić Andrija
Naziv projekta:  Ulaganje u traktor, sijačicu i prskalicu
Datum zaprimanja: 27.01.2017.
Ključne riječi: Sijačica
OPG SIMIC ANDRIJA_EPFRR_4.1

22. Korisnik: OPG Knežević Vojislav
Naziv projekta:  Ulaganje u dostavnog vozila, pluga, prskalice
Datum zaprimanja: 27.01.2017.
Ključne riječi: Plug, prskalica, vozilo
OPG Knežević Vojislav_EPFRR_4.1.

23. Korisnik: OPG Babić
Naziv projekta:  Ulaganje u izgradnju nadstrešnice za životinje te nabavku poljoprivredne mehanizacije
Datum zaprimanja: 30.01.2017.
Ključne riječi: Traktor, kultivator, sijačica, podrivač
Izmjena ponuditelja OPG Babić

24. Korisnik: Frigologistika d.o.o.
Naziv projekta:  PODIZANJE TRAJNIH NASADA I NABAVA POLJOPRIVREDNE
MEHANIZACIJE I OPREME
Datum zaprimanja: 30.01.2017.
Ključne riječi: Poluprikolica, rotobrana
FRIGO LOGISTIKA d.o.o._EPFRR_4.1.1

25. Korisnik: OPG Sukanec Vedran
Naziv projekta:  Kupnja traktora
Datum zaprimanja: 02.02.2017.
Ključne riječi: Traktor
OPG SUKANEC VEDRAN_EPFRR_4.1.

26. Korisnik: OPG Kozlinger Goran
Naziv projekta:  Ulaganje u kupovinu poljoprivredne mehanizacije
Datum zaprimanja: 02.02.2017.
Ključne riječi: Traktor
OPG KOZLINGER GORAN_EPFRR_4.1

27. Korisnik: OPG Gazić Perica
Naziv projekta: Rekonstrukcija postojeće farme za tov junadi i
modernizacija poljoprivredne mehanizacije
Datum zaprimanja: 03.02.2017.
Ključne riječi: Kombajn, Kukuruzni adapter
OPG GAZIĆ PERICA_EPFRR_4.1.1

28. Korisnik: OPG Josip Tonc
Naziv projekta: Ulaganje u poljoprivrednu mehanizaciju
Datum zaprimanja: 06.02.2017.
Ključne riječi: Traktor, tanjurača, plug, sijačica, prikolica
OPG TONC JOSIP_EPFRR_4.1

29. Korisnik: OPG Mateja Šimičić
Naziv projekta:  Ulaganje u mehanizaciju i nasad aronije
Datum zaprimanja: 06.02.2017.
Ključne riječi: Berač za aroniju
OPG SIMICIC MATEJA_EPFRR_4.1

30. Korisnik: OPG Ljubičić Lidija
Naziv projekta:  Ulaganje u nabavu poljoprivredne mehanizacije
Datum zaprimanja: 08.02.2017.
Ključne riječi: Plug, prednji traktorski utovarivač
OPG Ljubičić Lidija_EPFRR_4.1

31. Korisnik: Pameks d.o.o.
Naziv projekta:  Ulaganje u ograđivanje farme i nabavku poljoprivredne
mehanizacije i opreme 
Datum zaprimanja: 10.02.2017.
Ključne riječi: Rotodrljača
PAMEKS D.O.O._EPFRR_4.1.1.

32. Korisnik: CLAVIS D.O.O.- NEVAŽEĆE 
Naziv projekta: Podizanje vinograda i nabavka poljoprivredne mehanizacije i opreme  – IZMJENA PROJEKTA
Datum zaprimanja: 16.02.2017.
Ključne riječi: Traktor s gusjenicama, Nošeni podrivač,
Nošeni kultivator s oprugama, Nošeni vinogradarski plug,
Nošeni podrivač s deponatorom za gnojivo,
Roto freza sa elektro-hidrauličkim upravljanjem,
Malčer za usitnjavanje i sakupljanje rozgve,
Malčer za usitnjavanje trave u vinogradima sa bočnim ispustom usitnjenog materijala, Malčer na hidrauličkoj grani,
Atomizer-vučena prskalica, Nošeni zaprašivač, Traktorska bušilica,
Uređaj za zelenu rezidbu na polivalentnom nosaču,
Traktorska prikolica, Stroj za zabijanje stupova sa nosačem, Električne škare, Elektronska vezačica, Prikolica-rasipač stajskog gnojiva
CLAVIS D.O.O._EPFRR_4.1_PODIZANJE VINOGRADA I NABAVKA POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE I OPREME – IZMJENA PROJEKTA

33. Korisnik:  MAJER D.O.O.
Naziv projekta: Izgradnja i opremanje farme muznih krava i modernizacija mehanizacije – IZMJENA PROJEKTA
Datum zaprimanja: 13.02.2017.
Ključne riječi: Samoutovarna prikolica
MAJER D.O.O._EPFRR_4.1.1_IZGRADNJA I OPREMANJE FARME MUZNIH KRAVA I MODERNIZACIJA MEHANIZACIJE_izmjena projekta

34. Korisnik: POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA TVRTKA „BRČIĆ“ VRBANJA, VL. ANDRIJA BRČIĆ
Naziv projekta: Nabava poljoprivredne mehanizacije i opreme– IZMJENA PROJEKTA
Datum zaprimanja: 21.02.2017.
Ključne riječi:  TRAKTOR, KOMBAJN, PRIKOLICE, GRUBER
PST_BRCIC_EPFRR_4.1._NABAVA_POLJOPRIVREDNE_
MEHANIZACIJE_I_OPREME


35. Korisnik: CLAVIS d.o.o. - VAŽEĆE
Naziv projekta: Podizanje vinograda i nabavka poljoprivredne mehanizacije
i opreme – IZMJENA PROJEKTA
Datum zaprimanja: 22.02.2017.
Ključne riječi: Traktor s gusjenicama, Nošeni podrivač,
Nošeni kultivator s oprugama, Nošeni vinogradarski plug,
Nošeni podrivač s deponatorom za gnojivo,
Roto freza sa elektro-hidrauličkim upravljanjem,
Malčer za usitnjavanje i sakupljanje rozgve,
Malčer za usitnjavanje trave u vinogradima sa bočnim ispustom
usitnjenog materijala
Malčer na hidrauličkoj grani, Atomizer-vučena prskalica,
Nošeni zaprašivač,
Traktorska bušilica,
Uređaj za zelenu rezidbu na polivalentnom nosaču, Traktorska prikolica,
Stroj za zabijanje stupova sa nosačem, Električne škare,
Elektronska vezačica,
Prikolica-rasipač stajskog gnojiva
CLAVIS D.O.O._EPFRR_4.1_PODIZANJE VINOGRADA I NABAVKA POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE I OPREME – IZMJENA PROJEKTA

36. Korisnik: BIO PLANT D.O.O.
Naziv projekta: Ulaganje u sadnju trajnih nasada, nabavu poljoprivredne mehanizacije i opreme, i gospodarskog vozila – IZMJENA PROJEKTA
Datum zaprimanja: 22.02.2017.
Ključne riječi: Certificirani sadni materijal - smilje, mikoriza
BIO PLANT d.o.o._EPFRR_4.1

37. Korisnik: OPG PERICA RAJNER
Naziv projekta: Ulaganje u nabavku mehanizacije i podizanje trajnih nasada – IZMJENA PROJEKTA
Datum zaprimanja: 22.02.2017.
Ključne riječi: Gospodarsko vozilo, Baterijske škare, Traktor, Usluga sadnje
OPG PERICA RAJNER_EPFRR_4.1

38. Korisnik: Obrt Maks
Naziv projekta: Ulaganje u poljoprivrednu mehanizaciju,
opremu i gospodarsko vozilo – IZMJENA PROJEKTA
Datum zaprimanja: 22.02.2017.
Ključne riječi: Plug
OBRT MAKS_EAFRD_4.1_izmjena projekta

39. Korisnik: PO TONKOVAC, VL. DRAŽEN TONKOVAC
Naziv projekta: Trajni nasadi, protugradna zaštita i nabavka
voćarske i ratarske mehanizacije – IZMJENA PROJEKTA
Datum zaprimanja: 24.02.2017.
Ključne riječi: Prikolica
PO DRAŽEN TONKOVAC_EPFRR_4.1.1_
TRAJNI NASADI_I_MODERNIZACIJA_MEHANIZACIJE_IZMJENA_
PROJEKTA


40. Korisnik: OPG Bajić Valerija
Naziv projekta: Nabava poljoprivredne mehanizacije i opreme
– IZMJENA PROJEKTA
Datum zaprimanja: 28.02.2017.
Ključne riječi: Traktor
OPG Bajić Valerija_EPFRR_4.1_Nabava poljoprivredne mehanizacije
i opreme - Izmjena

41. Korisnik: OPG Marko Gračaković, vl. Gračaković Marko
Naziv projekta: KUPNJA POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE I
OPREME ZA EKOLOŠKU PROIZVODNJU – IZMJENA PROJEKTA
Datum zaprimanja: 28.02.2017.
Ključne riječi: plug, sijačica
OPG MARKO GRAČAKOVIĆ_EPFRR_4.1_KUPNJA
POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE I OPREME ZA EKOLOŠKU
PROIZVODNJU – IZMJENA PROJEKTA


42. Korisnik: OPG LUPIERI GIUSEPPE
Naziv projekta: ULAGANJE U POLJOPRIVREDNU MEHANIZACIJU,
GOSPODARSKA VOZILA, OPREMA ZA BERBU – IZMJENA PROJEKTA
Datum zaprimanja: 28.02.2017.
Ključne riječi: Tanjurasti plug sa oprugama
OPG LUPIERI GIUSEPPE_EPFRR  - mj.4.1.1. - izmjena

43. Korisnik: OPG Damjanić Ivan
Naziv projekta: Ulaganje u nabavu poljoprivredne opreme,
mehanizacije i gospodarskog vozila u svrhu povećanja
konkurentnosti OPG-a– IZMJENA PROJEKTA
Datum zaprimanja: 02.03.2017.
Ključne riječi: traktor, atomizer, stroj za međurednu obradu tla,
međuredni kultivator, rasipač stajnjaka, kombinirani podrivač,
reverzibilni malčer, roto freza, ljetna daska,
horizontalni čistač čokota i loze, horizontalni čistač trave,
gospodarsko vozilo
OPG Damjanić Ivan_EPFRR_4.1

44. Korisnik: OPG PERICA ZORAN
Naziv projekta: Ulaganje u podizanje novih višegodišnjih nasada i u
nabavu mehanizacije i opreme – IZMJENA PROJEKTA
Datum zaprimanja: 06.03.2017.
Ključne riječi: Priprema terena, Eko gnojivo, Sadnice badema,
Sadnice vinove loze, Materijali za podizanje nasada vinove loze,
Materijal za ogradu, Usluga sadnje, Postavljanje ograde,
Traktor
OPG PERICA ZORAN_EPFRR_4.1

45. Korisnik: PIKO d.o.o.
Naziv projekta: Ulaganje u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje
farme nesilica – IZMJENA PROJEKTA
Datum zaprimanja: 06.03.2017.
Ključne riječi: Obogaćeni kavezi
PIKO d.o.o. EPFRR 4.1.1. ZOP

46. Korisnik: OPG STANCIJA ST. ANTONIO D.O.O.
Naziv projekta: Ulaganje u nabavku mehanizacije za berbu
maslina – IZMJENA PROJEKTA
Datum zaprimanja: 07.03.2017.
Ključne riječi: tresač maslina
STANCIJA ST.ANTONIO D.O.O_EPFRR_4.1

47. Korisnik: OPG HAJDINJAK FRIDERIK
Naziv projekta: Građevinsko-obrtnički radovi na rekonstrukciji i
dogradnji objekta – staje za muzne krave  – IZMJENA PROJEKTA
Datum zaprimanja: 08.03.2017.
Ključne riječi: Građevinsko-obrtnički radovi na rekonstrukciji i
dogradnji objekta – staje za muzne krave
OPG HAJDINJAK FRIDERIK_EPFRR-4.1.1

48. Korisnik: Kabola d.o.o.
Naziv projekta: Nabavka i modernizacija poljoprivredne
mehanizacije i opreme – IZMJENA PROJEKTA
Datum zaprimanja: 13.03.2017.
Ključne riječi: Gospodarsko vozilo
KABOLA d.o.o._EPFRR_4.1_Nabavka i modernizacija
poljoprivredne mehanizacije i opreme


49. Korisnik: OPG KLAJIĆ DRAGAN  
Naziv projekta: Operacija 4.1.1. Ulaganje u nabavku
poljoprivredne mehanizacije – IZMJENA PROJEKTA
Datum zaprimanja: 13.03.2017.
Ključne riječi: Traktor, Plug, Vučena tanjurača, Rasipač mineralnog gnojiva,
Sijačica za pšenicu, Sijačica za kukuruz, Podrivač, Okretač sijena,
Gospodarsko vozilo –kombi/furgon
OPG_Klajić_EPFRR_Operacija_4.1.1 - izmjena ponuditelja

50. Korisnik: OPG Adela Jareš
Naziv projekta: Nabava gospodarskog vozila
Datum zaprimanja: 9.3.2017.
Ključne riječi: gospodarsko vozilo, rashladni uređaj
OPG ADELA JAREŠ EPFRR 4.1.

51. Korisnik: Kabola d.o.o.
Naziv projekta: Nabavka i modernizacija poljoprivredne
mehanizacije i opreme
Datum zaprimanja: 13.3.2017.
Ključne riječi: gospodarsko vozilo
KABOLA d.o.o._EPFRR_4.1

52. Korisnik: OPG Kljaić Dragan
Naziv projekta: Operacija 4.1.1. Ulaganje u nabavku poljoprivredne
mehanizacije
Datum zaprimanja: 13.3.2017.
Ključne riječi: Traktor, plug, tanjurača, rasipač, sijačica, podrivač, okretač
sijena, gospodarsko vozilo
OPG_Klajić_EPFRR_Operacija_4.1.1

53. Korisnik:  Obrt za uzgoj maslina -MAGRAN
Naziv projekta: Podizanje i rekonstrukcija nasada maslina i nabavka
gospodarskog vozila i poljoprivredne opreme
Datum zaprimanja: 14.3.2017.
Ključne riječi: Podizanje novoga nasada
OBRT MAGRAN_EPFRR_4.1

54. Korisnik:   LE-ENERGIJA d.o.o.
Naziv projekta: Modernizacija poljoprivredne mehanizacije i nabavka
gospodarskih vozila
Datum zaprimanja: 14.3.2017.
Ključne riječi: Gospodarsko vozilo
LE-ENERGIJA_d.o.o.-EPFRR-4.1.1-IZMJENA PROJEKTA

55. Korisnik: PERPETUATRADE d.o.o.
Naziv projekta: Podizanje nasada kruške i sustava zaštite od tuče uz nabavu
mehanizacije i opreme – izmjena projekta
Datum zaprimanja: 16.3.2017.
Ključne riječi: Gospodarsko vozilo, traktor, platforma za berbu, zglobni
 tovarivač, traktorski viličar
Perpetuatrade d.o.o._EPFRR_4.1_Izmjena


56. Korisnik: PO Dražen Tonkovac
Naziv projekta:Trajni nasadi, protugradna zaštita i nabavka voćarske i
ratarske mehanizacije
Datum zaprimanja: 16.3.2017.
Ključne riječi: Prikolica, malčer
PO DRAŽEN TONKOVAC_EPFRR_4.1.1

57. Korisnik: OPG SANDI CHIAVALON
Naziv projekta: Ulaganje u sadnju trajnih nasada, poljoprivrednu mehanizaciju, gospodarska vozila, te opremu za berbu
Datum zaprimanja: 16.3.2017.
Ključne riječi: Prikolica
OPG SANDI CHIAVALON_EARDF 4.1.1.

58. Korisnik: PP ORAHOVICA D.O.O.
Naziv projekta: KALCIFIKACIJA I NABAVA POLJOPRIVREDNE OPREME I MEHANIZACIJE
Datum zaprimanja: 17.3.2017.
Ključne riječi: Vapno, mikser prikolica, sjetvospremač, traktor
PP Orahovica d.o.o._EPFRR_4.1

59. Korisnik: PZ ERGELA VIŠNJICA
Naziv projekta: Ulaganje u rekonstrukciju i građenje objekata za tov junadi, nabavu poljoprivredne mehanizacije i opreme te gospodarskog vozila- IZMJENA PROJEKTA
Datum zaprimanja: 15.3.2017.
Ključne riječi: prikolica, mlin čekićar
PZ ERGELA VIŠNJICA_EPFRR_4.1-izmjena projekta

60. Korisnik: PZ ERGELA VIŠNJICA
Naziv projekta: Ulaganje u rekonstrukciju i dogradnju farme muznih krava,
opremanje izmuzišta, rekonstrukciju postojećih silosa te nabavu
poljoprivredne mehanizacije i opreme- IZMJENA PROJEKTA  
Datum zaprimanja: 21.3.2017.
Ključne riječi: prikolica
Bik d.o.o._EPFRR_4.1-izmjena projekta

61. Korisnik: Piškorić j.d.o.o.
Naziv projekta: Modernizacija i povećanje konkuretnosti proizvodnje mlijeka na  gospodarstvu Piškorić – IZMJENA PROJEKTA
Datum zaprimanja: 10.04.2017.
Ključne riječi: Traktor, traktorski utovarivač
Piškorić poziv na dostavu ponuda - izmjena

62. Korisnik: KOKO-HAJ, OBRT ZA UZGOJ I PRODAJU PERADI,
 vl. MARKO HAJNIĆ  
Naziv projekta: Izgradnja i opremanje objekta za tov peradi
(pilića) te nabavka poljoprivredne opreme i mehanizacije
– IZMJENA PROJEKTA
Datum zaprimanja: 26.05.2017.
Ključne riječi: Izgradnja objekta za tov peradi (pilića), visokotlačni perač
Obrt KOKO-HAJ_EPFRR_4.1.Izgradnja i opremanje objekta za tov peradi_izmjena projekta

63. Korisnik: OPG Darko Laber 
Naziv projekta: Ulaganje u nabavku poljoprivredne mehanizacije– IZMJENA PROJEKTA
Datum zaprimanja: 05.06.2017. .
Ključne riječi: Traktor
OPG DARKO LABER EPFRR 4.1. Nabavka poljoprivredne mehanizacije

64. Korisnik:  KUREŠIĆ, OBRT ZA POGREBNE USLUGE I PROIZVODNJU,
VL. VLADIMIR KUREŠIĆ
Naziv projekta: Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje objekta za tov
peradi (pilića) te nabavka poljoprivredne opreme i mehanizacije – IZMJENA PROJEKTA
Datum zaprimanja: 07.06.2017.
Ključne riječi: Izgradnja objekta za tov peradi (pilića)
Obrt Kurešić_EPFRR_4.1.IZMJENA

65.  Korisnik:  PP ĐURĐICA BREGOVIĆ
Naziv projekta: Mikser za gnojevku
Datum zaprimanja: 11.07.2017.
Ključne riječi: Mikser prikolica
PP_Đurđica_Bregović_EPFRR_4_1_2 Novo

66. Korisnik: Krndija d.o.o.
Naziv projekta: Nabava mehanizacije i opreme za manipulaciju
stajskim gnojem
Datum zaprimanja: 12.07.2017.
Ključne riječi: Prikolica
Krndija_d.o.o._EPFRR_4.1.2

67. Korisnik: OPG Mika Dalibor
Naziv projekta: Nabava poljoprivredne mehanizacije i opreme
stajskim gnojem
Datum zaprimanja: 17.07.2017.
Ključne riječi: Traktor, freza, sadnce lješnjaka
OPG MIKA DALIBOR,EPFRR,PODMJERA 4.1

68. Korisnik: OPG Jambrošić Dalibor
Naziv projekta: Ulaganje u nabavku strojeva i opreme za poboljšanje učinkovitosti korištenja gnojiva   
Datum zaprimanja: 27.07.2017.
Ključne riječi: Zglobni utovarivač
OPG Jambrosic Dalibor (IZMJENA)

69. Korisnik: PZ Zrno
Naziv projekta: Ulaganje u poboljšanje učinkovitosti korištenja   gnojiva
operacija 4.1.2.   
Datum zaprimanja: 27.07.2017.
Ključne riječi: Cisterna, prikolica, poluprikolica
PZ_ZRNO_4.1.2

70. Korisnik: AMEX
Naziv projekta: Ulaganje u podizanje dugotrajnog nasada s protugradnom mrežom te nabavka poljoprivredne mehanizacije, opreme i gospodarskih vozila
Datum zaprimanja: 1.8.2017.
Ključne riječi: podizanje nasada
AMEX 4.1.1.

71. Korisnik: FARMA BABIĆ
Naziv projekta:  Ulaganje u modernizaciju poljoprivredne mehanizacije Datum zaprimanja: 01. 08. 2017 
Ključne riječi: Rasipač, Cisterna za odvoz gnojnice, Prikolica za odvoz stajnjaka, Utovarivač za manipulaciju stajskog gnoja
OPG FARMA BABIĆ EPFRR_4.1.2


72. Korisnik: EURO FRUCTUS D.O.O.
Naziv projekta:  Ograda oko nasada Datum zaprimanja: 10. 08. 2017 
Ključne riječi: Betonski ogradni stupci, Farmer pletivo, Pocinčana žica, Bodljikava žica, Ulazna kapija, Beton
EURO FRUCTUS D.O.O.  4.1.1.


73.  Korisnik:  PP ĐURĐICA BREGOVIĆ
Naziv projekta: Mikser za gnojevku
Datum zaprimanja: 16.08.2017.
Ključne riječi: Mikser prikolica
PP ĐURĐICA BREGOVIĆ EPFRR 4.1.2.
 
74.  Korisnik: OPG Čudić Nenad 
Naziv projekta: Ulaganje u strojeve i opremu za manipulaciju stajskim
gnojem (prikolica za stajski gnoj, cisterna za tekući dio gnojnice,
zadnji traktorski utovarivač)
Datum zaprimanja: 11.08.2017.
Ključne riječi: Prikolica za razbacivanje stajnjaka, cisterna za
transport gnojovke (tekući dio), zadnji traktorski utovarivač
Čudić Nenad 4.1.2 3.natječaj

75.  Korisnik: STOČARSTVO RAIČ, obrt za uzgoj goveda, vl. Toni Raič
Naziv projekta: Ulaganje u građenje objekta za skladištenje stajskog
gnoja te nabavu strojeva i opreme za utovar, transport i primjenu
stajskog gnojiva – IZMJENA PROJEKTA
Datum zaprimanja: 21.08.2017.
Ključne riječi: poluprikolica
STOČARSTVO RAIČ_EPFRR_4.1.2.-izmjena projekta

76. Korisnik: DAR PRIRODE d.o.o.
Naziv projekta: Ulaganje u opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata te ulaganje u strojeve i opremu za utovar, transport i primjenu gnojiva – IZMJENA PROJEKTA
Datum zaprimanja: 30.08.2017.
Ključna riječ: Prikolica
DAR PRIRODE d.o.o_EPFRR_4.1_izmjena projekta

77. Korisnik: OPG KUZMIĆ IVAN
Naziv projekta: Nabava cisterne i mješalice za gnojnicu – IZMJENA PROJEKTA
Datum zaprimanja: 01.09.2017.
Ključne riječi: Traktorska mješalica gnojnice
OPG Kuzmić Ivan_EPFRR_4.1.2_Nabava cisterne i mješalice za gnojnicu

78. Korisnik: Agropromet d.o.o.
Naziv projekta:  Operacija  4.1.2.  Ulaganje  u  nabavku  opreme  za  manipulaciju  stajskim  gnojem  –  IZMJENA  PONUDITELJA
Datum zaprimanja: 26.09.2017.
Ključne riječi: Prikolica
Agropromet_EPFRR_Operacija_4.1.2_Izmjena_ponuditelja

79. Korisnik: ŠIRJAN d.o.o.
Naziv projekta: Operacija  4.1.2.  Ulaganje  u  nabavku  opreme  za  manipulaciju  stajskim  gnojem  –  IZMJENA  PONUDITELJA   
Datum zaprimanja: 26.09.2017.
Ključne riječi: Prikolica, Cisterna
Operacija 4.1.2.-Širjan-d.o.o.-Izmjena-ponuditelja

80. Korisnik: PP Đurđica Bregović
Naziv projekta: Izgradnja lagune i nabava cisterne za prijevoz gnojevke, miksera i pumpe
Datum zaprimanja: 28.09.2017.
Ključne riječi: Izgradnja lagune
PP_Đurđica Bregović_ EPFRR _ 4.1.2. Izgradnja jame za gnojevku

81. Korisnik: OPG Ana Orešković
Naziv projekta: Ulaganje u strojeve i opremu za manipulaciju stajskim
gnojem
Datum zaprimanja: 03.10.2017.
Ključne riječi: prikolica za kruti stajski gnoj, zadnji traktorski utovarivač (tekući dio)
OPG OREŠKOVIĆ ANA 4.1.

82. Korisnik: OPG KUZMIĆ IVAN
Naziv projekta: Nabava cisterne i mješalice za gnojnicu
Datum zaprimanja: 03.10.2017.
Ključne riječi: Traktorska mješalica gnojnice
OPG Kuzmić Ivan_EPFRR_4.1_Nabava cisterne i mješalice za gnojnicu

83. Korisnik: FARMA BABIĆ
Naziv projekta: Operacija  4.1.2.  Ulaganje  u  nabavku  poljoprivredne 
mehanizacije – IZMJENA PROJEKTA
Datum zaprimanja: 10.10.2017.
Ključne riječi: Samohodna prikolica za  odvoz stajnjaka
Farma_Babic_Izmjena_ponuditelja_4.1.2.III.Natjecaj - II.izmjena

84. Korisnik: PIKO d.o.o.
Naziv projekta: Ulaganje u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje
farme nesilica – IZMJENA PROJEKTA
Datum zaprimanja: 20.10.2017.
Ključne riječi: Obogaćeni kavezi
PIKO d.o.o. EPFRR 4.1.1. Izmjena projekta

85. Korisnik:  Mesna Industrija Natura d.o.o. 
Naziv projekta:  Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju
smanjenja štetnog utjecaja na okoliš
farme nesilica – IZMJENA PROJEKTA
Datum zaprimanja: 26.10.2017.
Ključne riječi: Teleskopski utovarivač, cisterna, poluprikolica
Poziv na dostavu ponuda Mesna industrija Natura

86. Korisnik:  PG RASTINA 
Naziv projekta: Opremanje farme mehanizacijom
Datum zaprimanja: 30.10.2017.
Ključne riječi:  Cisterna, Prikolica
PG_RASTINA_EPFRR_4.1.2._OPREMANJE _FARME_MEHANIZACIJOM

87. Korisnik: DAR PRIRODE d.o.o.  
Naziv projekta: Ulaganje u opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata te ulaganje u strojeve i opremu za utovar, transport i primjenu gnojiva – IZMJENA PROJEKTA
Datum zaprimanja: 15.11.2017.
Ključne riječi: cisterna
DAR PRIRODE d.o.o_EPFRR_4.1_izmjena projekta II

88. Korisnik: OPG Bobičanec Vladimir 
Naziv projekta: Ulaganje u kupnju stroja i opreme za učinkovito
korištenje gnojiva – IZMJENA PROJEKTA
Datum zaprimanja: 23.11.2017.
Ključne riječi: Prikolica za razbacivanje stajnjaka, Samohodni
teleskopski utovarivač
OPG BOBIČANEC_EPFRR_4.1.2._IZMJENA PONUDITELJA_3.natječaj

89. Korisnik: OPG Kolarić Bojan 
Naziv projekta: Ulaganje u poljoprivrednu opremu i mehanizaciju
– IZMJENA PROJEKTA
Datum zaprimanja: 24.11.2017.
Ključne riječi: Prikolica za razbacivanje stajnjaka, Samohodni
teleskopski utovarivač
OPG KOLARIĆ BOJAN_EPFRR_4.1.2._IZMJENA PONUDITELJA

90. Korisnik: A.T.L.  d.o.o.
Naziv projekta: Ulaganje u opremu za izgnojavanje– IZMJENA PROJEKTA
Datum zaprimanja: 22.12.2017.
Ključne riječi:  PRIKOLICA S RAZBACIVAČEM STAJSKOG GNOJA S DODATNOM OPREMOM,  NABAVA SAMOHODNOG UTOVARIVAČA S DODATNOM OPREMOM
A.T.L. d.o.o._EFR_4.1.2_Ulaganje u kupnju poljoprivredne mehanizacije i opreme

91. Korisnik: West d.o.o.
Naziv projekta: Izgradnja i opremanje nukleus farme za proizvodnju nazimica Stari Seleš – IZMJENA PROJEKTA
Datum zaprimanja: 22.01.2018.
Ključne riječi: Građevinsko - obrtnički radovi, Montaža tehnološke
opreme, strojarski radovi, Traktor, Malčer
West d.o.o._EPFRR_4.1.1.

92. Korisnik: Farma pilića „Škrlec“, vl. Mario Škrlec
Naziv projekta: IZGRADNJA I OPREMANJE FARME ZA UZGOJ PERADI TE NABAVA POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE – FARMA PILIĆA ŠKRLEC
Datum zaprimanja: 23.02.2018.
Ključne riječi: Opremanje farme
FARMA PILIĆA ŠKRLEC_EPFRR_4.1.1

© 2018 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Site Map