Isplata potpora 2016 Isplata potpora 2016
Izravna plaćanja 2016. Izravna plaćanja 2016.
Da i tebi procvjeta! news
Isplata projekata iz Mjere 4 Isplata projekata iz Mjere 4
Jeste li obveznik zelenih praksi? Jeste li obveznik zelenih praksi?
Prijenos prava na plaćanja Prijenos prava na plaćanja
Izvanredne mjere – jabuke i mandarine Izvanredne mjere – jabuke i mandarine
Veliki odaziv vinara na natječaje Veliki odaziv vinara na natječaje
Natječaji iz vinske omotnice Natječaji iz vinske omotnice

Pravna osnova

Osnovni propisi

Izravna potpora

 • Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2016. godinu (NN 20/16, 39/16)
 • Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja (35/15, 53/15, 69/15, 101/15 i 132/15)
 • Pravilnik o dobrim poljoprivrednim i okolišnim uvjetima ("Narodne novine", br. 65/13)

Registri i evidencije

 • Pravilnik o Upisniku poljoprivrednih gospodarstava ("Narodne novine", br. 76/11, 42/13)
 • Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta ("Narodne novine", br.  35/15)
 • Pravilnik o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima ("Narodne novine", br. 76/14)
 • Pravilnik o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ("Narodne novine", br. 76/14)
 • Pravilnik o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji ("Narodne novine", br. 19/16)
 • Pravilnik o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu ("Narodne novine", br. 48/14, 83/14, 147/14)
 • Pravilnik o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima ("Narodne novine", br. 34/15)
 • Pravilnikom o vođenju Upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom ("Narodne novine", br. 125/08, 55/09 i 130/10)
 • Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji  goveda ("Narodne novine",  br. 99/07, 41/08)
 • Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda ("Narodne novine", br. 108/13)
 • Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji ovaca i koza ("Narodne novine", br. 111/07, 135/08, 154/08 i 81/11)
 • Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije ovaca i koza ("Narodne novine", br. 111/07, 128/08, 154/08, 9/10 i 110/10)
 • Pravilnik o smjernicama i postupku elektronskog označavanja ovaca i koza ("Narodne novine", br. 148/08)
 • Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji svinja ("Narodne novine", br. 51/07, 50/08, 156/08 , 148/09, 12/11)
 • Pravilnik o identifikaciji kopitara ("Narodne novine", br. 123/09)
 • Pravilnik o vođenju matičnih knjiga i uzgojnih upisnika te upisu uzgojno valjanih životinja ("Narodne novine", br. 164/04)
 • Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati uzgojne organizacije za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja, te sadržaju očevidnika uzgojnih organizacija ("Narodne novine", br. 164/04)
 • Pravilnik o registraciji poljoprivrednika koji posluju s hranom za životinje (NN 24/16)

Tržišna potpora – uređenje unutarnjeg tržišta

BILJNA PROIZVODNJA
 
 • Pravilnik o priznavanju proizvođačkih organizacija u sektoru maslinovog ulja i stolnih maslina ("Narodne novine", br. 03/2011)
 • Pravilnik o kategorijama proizvoda od grožđa i vina, enološkim postupcima i ograničenjima ("Narodne novine", br. 114/2010)
 • Pravilnik o izvješćivanju u sektoru šećera (NN 95/10, 114/11, 03/13, 22/13)
 • Pravilnik o prikupljanju podataka i izvješćivanju o cijenama poljoprivrednih proizvoda ("Narodne novine", br. 87/2010)
 • Pravilnik o proizvođačkim organizacijama u sektoru voća i povrća ("Narodne novine", br. 120/2010, 4/2010)
 • Uredba o potporama proizvođačkim organizacijama u sektoru voća i povrća ("Narodne novine", br. 70/2010)
 • Pravilnik o provedbi sustava proizvodnih ograničenja u sektoru šećera ("Narodne novine", br. 78/2011, 106/2012, 126/12, 22/13)
 • Uredba o tržnom redu za žitarice (NN 98/11, 30/13)
 • Pravilnik o provedbi Sheme školskog voća i povrća (NN 40/16)
 • Pravilnik o provedbi Sheme školskog voća i povrća (NN 47/15, NN 55/1515/16)
 • Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.
   (NN 49/15)
 • Pravilnik o provedbi mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. 
  (NN 49/15, 23/16)
 • Pravilnik o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (NN 37/15, 49/15)
STOČARSKA PROIZVODNJA

 •  Pravilnik o sustavu proizvodnih ograničenja u sektoru mlijeka 
  ("Narodne novine", br. 24/13)
 • Uredba o javnim intervencijama i potpori privatnom skladištenju u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda ("Narodne novine", br. 117/2010)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jestivim kazeinima i kazeinatima ("Narodne novine", br. 28/2011)
 • Uredba o javnim intervencijama i potpori privatnom skladištenju u sektoru goveđeg mesa ("Narodne novine", br.  108/2010)
 • Pravilnik o provedbi programa mlijeka u školama ("Narodne novine", br.  96/2015)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2013. godini prema nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2011. do 2013. godine ("Narodne novine", br. 20/2013, 29/2013, 58/2013)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2014. godini prema nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2014. do 2016. godine ("Narodne novine", br. 106/2013, 142/13, 65/14)
 • Pravilnik o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2014. do 2016. godine u 2016. godini ("Narodne novine", br. 126/15 )

Tržišna potpora – uređenje vanjskog tržišta

Višestruka sukladnost

 • Pravilnik o višestrukoj sukladnosti ("Narodne novine", br. 32/15, 45/16)
 • Pravilnik o sustavu savjetovanja poljoprivrednika vezano uz višestruku sukladnost ("Narodne novine", br. 22/10)

Plavo gorivo

 • Zakon o trošarinama ("Narodne novine", br. 22/13, 32/13, 81/13, 100/15 i 120/15)
 • Pravilnik o primjeni zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu (NN 02/16)

Ostali propisi

 • Zakon o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", br. 39/13, 48/15)
 • Zakon o porezu na dohodak ("Narodne novine", br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., 120/13., 125/13., 148/13. , 83/14, 143/14, 136/15)
 • Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda ("Narodne novine", br. 73/97)
 • Pravilnik o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija ("Narodne novine", br. 81/15, 97/15, 100/15, 101/15, 124/15)
 • Uredba o potporama proizvođačkim organizacijama u sektoru voća i povrća ("Narodne novine", br. 70/2010)
 • Uredba o tržnom redu za žitarice ("Narodne novine", br. 75/08, 80/08, 114/08, 125/08)
 • Uredba o objavi međunarodnog sporazuma o maslinovom ulju i konzumnim maslinama iz 2005. godine ("Narodne novine", br. 3/07)

© 2016 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Site Map