Pravna osnova 2011.

PRAVNA OSNOVA 2011.
 
Osnovni propisi
 • Zakon o poljoprivredi ("Narodne novine", br. 149/09)
 • Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda ("Narodne novine", br. 149/09)
 • Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Narodne novine", br. 92/10, 127/10 i 124/11)
 • Zakon o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda ("Narodne novine", br. 139/10)
 • Zakon o veterinarstvu ("Narodne novine", br. 41/07, 155/08 i 55/11)
 • Zakon o stočarstvu ("Narodne novine", br. 70/97, 36/98, 151/03 i 132/06)
Izravna potpora
 • Pravilnik o izravnim plaćanjima u poljoprivredi, potporama za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, potporama za ekološku i integriranu proizvodnju i potporama za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi ("Narodne novine", br. 12/11, 54/11, 81/11, 129/11 i 148/11)
 • Pravilnik o dobrim poljoprivrednim i okolišnim uvjetima ("Narodne novine", br. 89/11)
Registri i evidencije
 • Pravilnik o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ("Narodne novine", br. 128/02, 122/03, 189/03, 2/05, 129/05, 152/05, 38/06, 27/08 i 29/09)
 • Pravilnik o Upisniku poljoprivrednih gospodarstava ("Narodne novine", br. 76/11)
 • Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (ARKOD) ("Narodne novine", br. 87/09)
 • Pravilnikom o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima i podrumskoj evidenciji ("Narodne novine", br. 121/10 , 132/10)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu upisa u upisnike ekološke proizvodnje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ("Narodne novine", br. 13/02 i 112/07)
 • Pravilnik o područjima s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi ("Narodne novine", br. 44/11)
 • Pravilnik o integriranoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda ("Narodne novine", br. 32/10)
 • Pravilnikom o vođenju Upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom ("Narodne novine", br. 125/08, 55/09 i 130/10)
 • Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji goveda ("Narodne novine", br. 99/07 i 41/08)
 • Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda ("Narodne novine", br. 99/07 i 135/08)
 • Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda ("Narodne novine", br. 81/11 i 101/11)
 • Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji ovaca i koza ("Narodne novine", br. 111/07, 135/08, 154/08 i 81/11)
 • Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije ovaca i koza ("Narodne novine", br. 111/07, 128/08, 154/08, 09/10 i 110/10)
 • Pravilnik o smjernicama i postupku elektronskog označavanja ovaca i koza ("Narodne novine", br. 148/08)
 • Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji svinja ("Narodne novine", br. 51/07, 50/08, 156/08, 148/09 i 12/11)
 • Pravilnik o identifikaciji kopitara ("Narodne novine", br. 123/09)
 • Pravilnik o vođenju matičnih knjiga i uzgojnih upisnika te upisu uzgojno valjanih životinja ("Narodne novine", br. 164/04)
 • Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati uzgojne organizacije za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja, te sadržaju očevidnika uzgojnih organizacija ("Narodne novine", br. 164/04)
Ostale potpore
 • Pravilnik o potpori za kapitalna ulaganja u poljoprivredi ("Narodne novine", br. 46/11 i 103/11)
 • Pravilnik o provedbi mjere potpore dohotku poljoprivrednih gospodarstava ("Narodne novine" br. 21/11 i 31/11)
 • Pravilnik o ostvarivanju prava na potporu osiguranja od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi ("Narodne novine", br. 12/11)
Višestruka sukladnost
 • Pravilnik o uvjetima višestruke sukladnosti u poljoprivrednoj proizvodnji ("Narodne novine", br. 10/10)
 • Pravilnik o sustavu savjetovanja poljoprivrednika vezano uz višestruku sukladnost ("Narodne novine", br. 22/10)
Plavo gorivo
 • Zakon o trošarinama ("Narodne novine", br. 83/09)
 • Pravilnik o primjeni zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojeno plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi ("Narodne novine", br. 1/10, 44/10, 65/10, 78/10, 131/10, 144/10, 4/11 i 44/11)
Ostali propisi
 • Zakon o porezu na dohodak ("Narodne novine", br. 177/04, 73/08 i 80/10)
 • Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda ("Narodne novine", br. 73/97)
 • Pravilnik o uljima od ploda i komine maslina ("Narodne novine", br. 7/09 i 112/09)
 • Uredba o potporama proizvođačkim organizacijama u sektoru voća i povrća ("Narodne novine", br. 70/2010)
 • Uredba o tržnom redu za žitarice ("Narodne novine", br. 75/08, 80/08, 114/08 i 125/08)
 • Uredba o objavi međunarodnog sporazuma o maslinovom ulju i konzumnim maslinama iz 2005. godine ("Narodne novine", br. 3/07)
 

© 2018 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Site Map