Pravna osnova 2013.

PRAVNA OSNOVA 2013.

Osnovni propisi
Izravna potpora
 • Pravilnik o provedbi izravnih plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja ("Narodne novine" broj 145/12 i 29/13)
 • Uredba o financijskoj strukturi omotnice za mjere iz programa izravne potpore za 2013. godinu ("Narodne novine", br. 141/13)
Registri i evidencije
 • Pravilnik o Upisniku poljoprivrednih gospodarstava ("Narodne novine" broj 76/11, 42/13)
 • Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog temljišta (ARKOD) ("Narodne novine" broj 87/09, 149/11 i 131/12.)
 • Pravilnik o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima i podrumskoj evidenciji ("Narodne novine" broj 121/10, 132/10 i 78/11.)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu upisa u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji ("Narodne novine" broj 39/11.)
 • Pravilnik o područjima s otežanim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi ("Narodne novine" broj 154/09 i 34/10.)
 • Pravilnik o integriranoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda ("Narodne novine" broj 137/12.)
 • Pravilnik o ekološkoj proizvodnji ("Narodne novine", br. 86/13)
 • Pravilnik o vođenju Upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom ("Narodne novine" broj 125/08, 55/09 i 130/10.)
 • Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji goveda ("Narodne novine" broj 99/07, 41/08 i 36/12.)
 • Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda ("Narodne novine" broj 81/11 i 101/11.)
 • Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji ovaca i koza ("Narodne novine" broj 111/07, 135/08, 154/08 i 81/11.)
 • Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije ovaca i koza ("Narodne novine" broj 111/07, 128/08, 154/08, 09/10 i 110/10.)
 • Pravilnik o smjernicama i postupku elektronskog označavanja ovaca i koza ("Narodne novine" broj 148/08.)
 • Pravilnik o označavanju i registraciji svinja ("Narodne novine" broj 51/07, 50/08, 156/08, 148/09 i 12/11.)
 • Pravilnik o identifikaciji kopitara ("Narodne novine" broj 123/09.)
 • Pravilnik o vođenju matičnih knjiga i uzgojnih upisnika te upisu uzgojno valjanih životinja ("Narodne novine" broj 164/04.)
 • Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati uzgojne organizacije za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja, te sadržaju očevidnika uzgojnih organizacija ("Narodne novine" broj 164/04.)
Višestruka sukladnost
 • Pravilnik o uvjetima višestruke sukladnosti u poljoprivrednoj proizvodnji ("Narodne novine" broj 10/10.)
 • Pravilnik o sustavu savjetovanja poljoprivrednika vezano uz višestruku sukladnost ("Narodne novine" broj 22/10.)
 • Pravilnik o dobrim poljoprivrednim i okolišnim uvjetima ("Narodne novine" broj 89/11.)
Plavo gorivo
 • Zakon o trošarinama ("Narodne novine" broj 83/09 i 111/12.)
 • Pravilnik o primjeni zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojeno plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi ("Narodne novine" broj 1/10, 44/10, 65/10, 78/10, 131/10, 144/10, 4/11, 44/11, 134/11 i 134/12.)
 • Pravilnik o primjeni zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu i akvakulturi ("Narodne novine" br. 156/13)
Ostali propisi
 • Zakon o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12 i 144/12.)
 • Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda ("Narodne novine" broj 73/97.)
 • Pravilnik o uljima od ploda i komine maslina ("Narodne novine" broj 7/09 i 112/09.)

© 2018 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Site Map