Doručak s hrvatskih farmi Doručak s hrvatskih farmi
Izravna potpora u 2017. Izravna potpora u 2017.
Da i tebi procvjeta! news
Izravna plaćanja 2016. Izravna plaćanja 2016.

Pravna osnova 2016.

Osnovni propisi

Zakon o poljoprivredi (NN 30/15)

Izravna potpora

Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2016. godinu (NN 20/16, 39/16, 91/16)

© 2017 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Site Map