Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15).
Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem  Zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:
  • na adresu Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju; Ulica grada Vukovara 269 d, 10 000 Zagreb, ili
  • na broj fax-a: +385 1 6002 851, ili
  • elektroničkom poštom na: info@apprrr.hr , ili
  • donijeti osobno u Pisarnicu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
  • imenovani službenik za informiranje u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju viši stručni savjetnik za informativne i međunarodne poslove  -  Ante Pažanin
  • imenovani službenik za zaštitu osobnih podatka u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je voditelj Službe za IT poslove i sigurnost - Mislav Octenjak
Sve nepersonalizirane podatke iz baze registara Agencije možete pronaći ovdje: http://www.apprrr.hr/statistika-2015-1743.aspx

Vezani dokumenti

© 2018 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Site Map