Proizvođačkim organizacijama isplaćeno 1,83 milijuna kuna potpore za početak poslovanja

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 28. prosinca 2017. isplatila je ukupno 1.833.558,05 kuna trima proizvođačkim organizacijama za treću godinu provedbe poslovnog plana.

Isplaćeni su:
  • Udruga mljekara "Drava-Sava" u iznosu od 649.948,13 kn    
  • PZ UPOCentar Simentalac u iznosu od 513.960,49 kn
  • PZ Gomolava jabuka u iznosu od 669.649,43 kn
Nacionalna potpora za mjeru početka rada odnosno uspostave proizvođačkih organizacija u Republici Hrvatskoj ima za cilj olakšati početak poslovanja proizvođačkim organizacijama u periodu od 5 godina kako bi dostigle standarde Europske unije i postale konkurentne na njenom tržištu. Potpora za početak rada proizvođačke organizacije isplaćuje se sukladno Pravilniku o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija (NN 81/15, 97/15, 100/15, 101/15 i 124/15), a za treću godinu provedbe poslovnog plana može iznositi najviše 675.000 kuna. Proizvođačkim organizacijama koje je Ministarstvo poljoprivrede priznalo i odobrilo njihov poslovni plan dodjeljuje se potpora za pokrivanje troškova plaća administrativnog osoblja, režija, najma prostora, nabave uredske opreme i troškova za pravne usluge i upravnih postupaka.  

© 2018 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Site Map