Promotivni programi

              EU novac za promociju poljoprivrednih proizvoda

Europska komisija donijela je nova pravila za promociju poljoprivrednih proizvoda pod sloganom "Pravi užitak - iz Europe je!"/„Enjoy, it's from Europe!”, kojom se želi pomoći subjektima u sektoru poljoprivrede da se probiju na nova tržišta ili ojačaju postojeći položaj na tržištu, ali i informirati europske potrošače o poljoprivrednim proizvodnima iz EU. Kako bi se ostvario taj cilj, EU je osigurala više sredstava, povećala stopu sufinanciranja i olakšala postupak prijave projekata promocije poljoprivrednih proizvoda.
 
Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi prenijele su vijest da je Europska komisija 4. veljače 2016. godine objavila Pozive za podnošenje prijedloga za mjere informiranja i promocije povezane s poljoprivrednim proizvodima (na unutarnjem tržištu EU i u trećim zemljama). Pozivi se odnose na prijedloge programa koji se provode tijekom najmanje jedne, a najviše tri godine, a dijele se na:
1)      Jednostavne  programe - koje podnosi jedna ili više organizacija predlagateljica iz iste države članice;
2)      Programe u kojima sudjeluje više korisnika - koje podnose najmanje dvije organizacije predlagateljice iz najmanje dvije države članice ili jedne/više europskih organizacija.  

Programi informiranja i promocije poljoprivrednih proizvoda usmjereni su na informiranje o kvaliteti, prehrambenoj i zdravstvenoj vrijednosti, posebnim metodama proizvodnje, dobrobiti životinja, zaštiti okoliša i sl. te na podizanje razine svijesti o autentičnosti europskih zaštićenih oznaka izvornosti, zemljopisnog podrijetla i zajamčenih tradicionalnih posebnosti. 

Programi se baziraju na odnosima s javnošću i informativnim kampanjama, a mogu se provoditi i u obliku sudjelovanja na događanjima, sajmovima i izložbama koji su od nacionalnog, europskog i međunarodnog značaja.  Mjere informiranja i promocije nisu usmjerene na marke proizvoda (brendove) i njihovo podrijetlo.

Europska komisija je Godišnjim programom rada za 2016. godinu utvrdila detalje za dodjelu sufinanciranja i prioritetne mjere za prijedloge jednostavnih programa i programa u kojima sudjeluje više korisnika na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama.

Tako je za 2016. godinu utvrđena raspodjela sredstava u iznosu od 68 milijuna eura za tržišta trećih zemalja, a za unutarnje tržište 26 milijuna eura. EU sufinanciranje programa iznosi: 70 % za programe koje predlažu organizacije iz jedne države članice, 80 % za programe u kojima sudjeluje više država članica i programe namijenjene trećim zemljama, 85 % za krizne programe te 75 – 85 % za Cipar i Grčku. Za ostatak sredstava dužni su se pobrinuti sami sudionici projekta (proizvođači) – odnosno nema nacionalnog sufinanciranja. Europska komisija tako omogućava svim proizvođačima da budu ravnopravni bez obzira na financijske mogućnosti zemalja iz kojih dolaze.

Prijaviti se mogu reprezentativne organizacije proizvođača proizvoda ili sektora koji se kroz program želi promovirati. Smatra se da su reprezentativne one organizacije, bez obzira na njihov pravni oblik, one koje predstavljaju najmanje 50 % broja proizvođača ili vrijednosti utržive proizvodnje dotičnog proizvoda ili sektora te priznate proizvođačke organizacije kao što navodi članak 3. stavak 1. Uredbe (EU) br. 1829/2015. Dakle, privatne kompanije nisu prihvatljive kao predlagateljice programa.

Prijava projekta provodi se elektroničkim putem do 28. travnja 2016. godine.

Programi će se ocjenjivati i odabirati samo u Europskoj komisiji, a ne kao do sada - najprije u državi članici, a zatim u Komisiji.

Više informacija u vezanim dokumentima i ovdje: http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_en.htm

Vezani dokumenti

© 2018 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Site Map