Racionalizacija troškova selećeg pčelarenja

4.4. RACIONALIZACIJA TROŠKOVA SELEĆEG PČELARENJA

4.4.1. Predmet mjere
Ovom mjerom omogućava se sufinanciranje troškova kupnje opreme koja se koristi za selidbu pčelinjih zajednica i to kroz kupnju novih priključnih vozila, mehaničkih i/ili hidrauličnih dizalica, utovarnih rampi i kontejnera.

Ova se mjera predlaže zbog zastarjelosti opreme, a u cilju povećanja sigurnosti pčelarenja i povećanja proizvodnje meda osiguravanjem dostupnosti više pčelinjih paša. Obzirom na zemljopisni položaj Republike Hrvatske i tri klimatske zone, sve veće urbanizacije kao i kratkotrajnosti paša, sve veći broj pčelara seli na dvije ili više pčelinjih paša.

4.4.2. Korisnici mjere
Korisnici mjere su konvencionalni i ekološki pčelari upisani u Evidenciju pčelara.

4.4.3. Predviđeni troškovi u provedbi mjere po godini provedbe programa
Ovom mjerom omogućuje se povrat do 60 % investicije za konvencionalne i za ekološke pčelare.
Maksimalni iznos sufinanciranja po korisniku je 50.000,00 kn.

© 2018 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Site Map