Radni posjet slovenskih kolega na temu IAKS-a

Jutros je u Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju doputovala delegacija iz slovenske Agencije za poljoprivredna tržišta i ruralni razvoj predvođena ravnateljem agencije g. B. Jerankom. Delegacija će u Zagrebu boraviti tijekom dana, a razgovarat će se o IAKS-u (integriranom administrativnom kontrolnom sustavu), mjerama višestruke sukladnosti i integritetu podataka u pogledu potpore u skladu s Uredbom (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike. Sastanci sa slovenskim kolegama inače se održavaju periodično, a ranijih godina tijekom bilateralnih susreta izmijenjena su aktualna iskustava o temama kao što su IT aplikacije za mjere strukturne potpore, kontrola na terenu mjera ZOT-a u sektoru mljekarstva, sustav uvozno izvoznih dozvola i potvrda za poljoprivredne proizvode te prava na plaćanje.

© 2018 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Site Map