Operacija 6.3.1 za male poljoprivrednike Operacija 6.3.1 za male poljoprivrednike
Operacija 6.1.1 za mlade poljoprivrednike Operacija 6.1.1 za mlade poljoprivrednike
Da i tebi procvjeta! news
Izravna plaćanja 2016. Izravna plaćanja 2016.
Isplata izravnih potpora 2016. Isplata izravnih potpora 2016.
Isplata potpora za 2015. Isplata potpora za 2015.
Isplata projekata iz Mjere 4 Isplata projekata iz Mjere 4
Jeste li obveznik zelenih praksi? Jeste li obveznik zelenih praksi?
Prijenos prava na plaćanja Prijenos prava na plaćanja
Izvanredne mjere – jabuke i mandarine Izvanredne mjere – jabuke i mandarine
Veliki odaziv vinara na natječaje Veliki odaziv vinara na natječaje
Natječaji iz vinske omotnice Natječaji iz vinske omotnice

Ribarstvo

Republici Hrvatskoj su nakon pristupanja Europskoj uniji dostupni modeli državnih potpora u ribarstvu kao i svakoj drugoj državi članici, a u okviru Zajedničke ribarstvene politike (ZRP). Cilj te politike je bio omogućiti kompetitivnost europske flote na svjetskom nivou. Na početku provedbe ZRP potpore su većinom bile namijenjene izgradnji i modernizaciji plovila, razvoju industrije te akvakulture. No snažna flota ubrzo je rezultirala smanjenjem pojedinih ribolovnih resursa koji su se iskorištavali preko granice izdrživosti i bez ekonomskog utjecaja po lokalno stanovništvo. U pravo je to strukturnu politiku usmjerilo ka potporama za izlazak iz flote, za korištenje selektivnijih alata ili okolišno prikladnijih metoda ribolova i sl., ali i uz omogućavanje modernizacije u cilju jačanja konkurentnosti.

Potpore u ribarstvu moguće je ostvariti kroz dva EU fonda: Europski fond za ribarstvo 2007.-2013. (EFR) i Europski fond za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020. (EFPR). Detalji o fondovima te aktualni natječaji nalaze se u podizbornicima.  

U ovoj tranzicijskoj 2014. godini koja je zapravo prijelazno razdoblje između dva EU fonda za ribarstvo (Europski fond za ribarstvo: 2009.-2013. i Europski fond za pomorstvo i ribarstvo: 2014.-2020.) Hrvatska će, u okviru Operativnog programa za ribarstvo, provoditi mjeru trajne obustave ribolovnih aktivnosti uništavanjem plovila ili njegovom prenamjenom za aktivnosti izvan ribolova. Uz dodatnu mjeru privremene obustave ribolovnih aktivnosti predviđena je i mjera proizvodnih investicija u morskoj i slatkovodnoj akvakulturi.

Od 2015. godine Europski fond za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020. (EFPR) provodi Uprava ribarstva pri Ministarstvu poljoprivrede.

© 2017 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Site Map