Ribarstvo

Republici Hrvatskoj su nakon pristupanja Europskoj uniji dostupni modeli državnih potpora u ribarstvu kao i svakoj drugoj državi članici, a u okviru Zajedničke ribarstvene politike (ZRP). Cilj te politike je bio omogućiti kompetitivnost europske flote na svjetskom nivou. Na početku provedbe ZRP potpore su većinom bile namijenjene izgradnji i modernizaciji plovila, razvoju industrije te akvakulture. No snažna flota ubrzo je rezultirala smanjenjem pojedinih ribolovnih resursa koji su se iskorištavali preko granice izdrživosti i bez ekonomskog utjecaja po lokalno stanovništvo. U pravo je to strukturnu politiku usmjerilo ka potporama za izlazak iz flote, za korištenje selektivnijih alata ili okolišno prikladnijih metoda ribolova i sl., ali i uz omogućavanje modernizacije u cilju jačanja konkurentnosti.

Potpore u ribarstvu moguće je ostvariti kroz dva EU fonda: Europski fond za ribarstvo 2007.-2013. (EFR) i Europski fond za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020. (EFPR). Detalji o fondovima te aktualni natječaji nalaze se u podizbornicima.  

U ovoj tranzicijskoj 2014. godini koja je zapravo prijelazno razdoblje između dva EU fonda za ribarstvo (Europski fond za ribarstvo: 2009.-2013. i Europski fond za pomorstvo i ribarstvo: 2014.-2020.) Hrvatska će, u okviru Operativnog programa za ribarstvo, provoditi mjeru trajne obustave ribolovnih aktivnosti uništavanjem plovila ili njegovom prenamjenom za aktivnosti izvan ribolova. Uz dodatnu mjeru privremene obustave ribolovnih aktivnosti predviđena je i mjera proizvodnih investicija u morskoj i slatkovodnoj akvakulturi.

Od 2015. godine Europski fond za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020. (EFPR) provodi Uprava ribarstva pri Ministarstvu poljoprivrede.

© 2018 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Site Map