Savjetovanje s javnošću

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u djelokrugu svog rada u 2018. godini ne donosi zakone i podzakonske propise, niti opće akte i druge strateške ili planske dokumente kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba.

Stoga, u skladu s čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ne provodi savjetovanje s javnošću, te ne objavljuje plan savjetovanja s javnošću za 2018. godinu.

© 2018 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Site Map