Savjetovanje s javnošću

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (dalje u tekstu: Agencija za plaćanja) u skladu s čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) provodi savjetovanje s javnošću o nacrtima onih akata koji se odnose na područje rada Agencije za plaćanja kako bi prikupila informacije o interesima, stavovima i prijedlozima javnosti povezanima s tim nacrtima. U skladu s navedenim, Agencija za plaćanja objavila je na ovoj stranici godišnji plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Nacrti akata o kojima se provode internetska savjetovanja objavljuju se u rubrici Otvorena savjetovanja.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena možete uputiti putem Obrasca dostupnog u nastavku uz obaveznu naznaku pojedinog nacrta općeg akta na koju se internetsko savjetovanje odnosi. Ispunjene obrasce pošaljite elektroničkom poštom na adresu info@apprrr.hr.

Nakon što se savjetovanje provede, očitovanje o primljenim primjedbama u obliku izvješća o savjetovanju s javnošću iz kojeg će biti vidljivo koji su prijedlozi javnosti usvojeni, a koji ne sa obrazloženjem, postaje dostupno u rubrici Završena savjetovanja.

Imenovana koordinatorica za savjetovanje s javnošću u Agenciji za plaćanja je voditeljica Službe za odnose s javnošću i informiranje – Maja Stokanović

Vezani dokumenti

© 2017 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Site Map