Tehnička pomoć pčelarima

4.5. TEHNIČKA POMOĆ PČELARSTVU

4.5.1. Predmet mjere
Ovom mjerom omogućava se modernizacija pčelarstva onim pčelarima koji su registrirani u Evidenciji pčelara neovisno o broju pčelinjih zajednica. Predmet projekta je sufinanciranje nabave pomagala, pribora i opreme koja se koristi u pčelarstvu.

Kako pčelari iskorištavaju manje od 50 % pašnih resursa koji su im na raspolaganju, ukazuje se potreba za modernizacijom opreme i povećanjem broja pčelinjih zajednica, u cilju povećanja ukupne proizvodnje. Svaki pčelar je odgovoran za proizvodnju zdravstveno ispravnih pčelinjih proizvoda. Jedan od uvjeta proizvodnje ispravnih pčelinjih proizvoda je adekvatna oprema, koja mora biti izrađena od odgovarajućih, higijenski prihvatljivih (netoksičnih, nehrđajućih) materijala.

Pčelari će pomoću ove mjere lakše zamijeniti zastarjelu opremu koja je dotrajala ili neprimjerena i time omogućiti proizvodnju zdravstveno ispravnih pčelinjih proizvoda.

Osim toga predmet ove mjere je sufinanciranje edukacije pčelara putem stručnih predavanja, seminara, tečajeva o pčelarstvu, te se na taj način omogućuje pčelarskim udrugama i HPS-u da u sklopu specijaliziranih sajmova ili samostalno organiziraju takav vid izobrazbe pčelara. Ujedno se omogućuje i edukacija senzorskih analitičara za med. S ciljem podizanja kvalitete ocjenjivanja meda, HPS je donio Pravilnik ocjenjivanja kvalitete meda na svim natjecanjima u Republici Hrvatskoj. Natjecanja pčelara u ocjenjivanju kvalitete meda su manifestacije stručnog i promidžbenog karaktera gdje se natječu pčelari, za ocjenu izvrsnosti meda, te kvalitete vlastitog rada. Bitan čimbenik ocjenjivanja su senzorski analitičari za med, osobe koje posjeduju certifikat o provjeri znanja i stručnost senzorskog analitičara za med. To su osobe koje su izabrane posebnim testovima, trenirane za ocjenu organoleptičkih svojstava meda. U organizaciji HPS-a donesen je i okvirni program edukacije.

4.5.2. Korisnici mjere
Korisnici mjere su konvencionalni i ekološki pčelari upisani u Evidenciju pčelara te organizatori edukacija pčelara, te organizatori edukacije senzorskih analitičara za med.

4.5.3. Predviđeni troškovi u provedbi mjere po godini provedbe programa
Ovom programskom mjerom korisnicima sredstava omogućuje se povrat do 60 % investicije i za konvencionalne i za ekološke pčelare.

Maksimalni iznos sufinanciranja po korisniku je 20.000,00 kuna. Minimalni iznos sufinanciranja po korisniku je 1.000,00 kuna.

© 2018 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Site Map